Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Airija

Šiame skyriuje apžvelgiama Airijos teismų praktika, taip pat aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Turinį pateikė
Airija

Teismų praktika formuluojama iš precedentų arba ankstesnių teismų sprendimų. Tam tikromis aplinkybėmis šie sprendimai gali būti privalomi kitam teismui, jei faktinės bylos aplinkybės yra panašios. Paprastai būna taip, kad žemesnės instancijos teismai priima aukštesnės instancijos teismų sprendimus atitinkančius sprendimus. Teismų praktika grindžiama dviem doktrinomis: stare decisis ir res judicata. Doktrina stare decisis – tai privalomo precedento doktrina. Doktrina res judicata reiškia, kad byloje priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimai

Visuomenė gali susipažinti su daugeliu Airijos teismų sprendimų.

Teismų sprendimus galite rasti nemokamai Airijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Informacija apie teismų praktiką pateikiama Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo interneto svetainėse. Aukščiausiojo Teismo sprendimai taip pat skelbiami Airijos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje (http://www.supremecourt.ie).

Su Aukščiausiojo Teismo praktika galima susipažinti nuo 2001 metų, o Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo – nuo 2004 metų.

Su Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo praktika galima susipažinti nemokamai BAILII (Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje ir IRLII (Airijos teisinės informacijos iniciatyvos) duomenų bazėje.

BAILII interneto svetainėje rasite šių institucijų dokumentų rinkinius:

Viešo skelbimo taisyklės

Privalomų taisyklių, pagal kurias nacionalinė teismų praktika ar atskirų teismų sprendimai būtų viešai skelbiami, nėra. Skelbiami visi atidėtieji Aukščiausiojo Teismo sprendimai (kai kuriose bylose teisėjas arba teismas pasilieka tam tikro laiko sprendimui apsvarstyti ir surašyti.)

Sprendimai, priimti ex tempore, t. y. kai teismui nereikia ilgesnio laiko sprendimui apsvarstyti ir surašyti, viešai skelbiami tik jei juose nagrinėjamas ypatingas teisės klausimas arba jei taip nurodo sprendimą priėmęs teismas.

Jei nedraudžiama įstatymais arba teismo sprendimu, asmens tapatybės duomenys yra atskleidžiami skelbiamoje interneto svetainėje informacijoje apie teismų sprendimus. Pagal įstatymą kai kurios bylos turi būti nagrinėjamos ne viešai, o pagal tam tikras teisės aktų nuostatas reikalaujama, kad nukentėjusiojo vardas ir pavardė nebūtų atskleisti. Tokiuose sprendimuose vardai ir pavardės nenurodomi.

Visi uždaruose teismo posėdžiuose priimti sprendimai arba nuosprendžiai, kuriuose yra neskelbtinų proceso šalių arba liudytojo asmens duomenų, taip pat yra anonimiški.

Prieš paskelbiant interneto svetainėje, popierinė teismo sprendimų versija siunčiama:

  • visiems teisėjams,
  • teisininkų bibliotekoms:
    • generalinio prokuroro,
    • vyriausiojo valstybės solisitoriaus,
  • įvairiems vyriausybės departamentams.

Susijusios nuorodos

Airijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.