Nacionalinė teismų praktika

Italija

Šiame skyriuje apžvelgiama Italijos teismų praktika, taip pat aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Turinį pateikė
Italija

Teismų praktika internete

Italijos teismai viešai skelbia teismų praktiką įvairiose svetainėse.

Italijos Aukščiausiasis Kasacinis Teismas (Corte Suprema di Cassazione) yra aukščiausios instancijos teismas Italijos teismų sistemoje. Jo interneto portale pateikiama daug įvairios informacijos, kuri suskirstyta į du skyrius.

Vienas skyrius skirtas nagrinėjamoms civilinėms ir baudžiamosioms byloms. Pagal Italijos duomenų apsaugos įstatymą šią informaciją gali gauti tik konkrečiose bylose dalyvaujantys įgalioti teisininkai, kurių tapatybė patvirtinta. Prieiga prie portalo užtikrinama galiojančiu skaitmeniniu sertifikatu, susietu su lustine kortele.

Kitas skyrius – sistema Italgiure DB, į kurią galima patekti per šį portalą. Šiame skyriuje yra milijonai dokumentų apie baigtas civilines ir baudžiamąsias bylas (daugiausia sprendimai ar nuosprendžiai). Su šiais duomenimis nemokamai gali susipažinti teismų sistemos nariai (teisėjai, prokurorai, teismų administratoriai), o sumokėję nedidelį registracijos mokestį – ir advokatai, universitetai bei kiti suinteresuotieji asmenys.

Teismų registrų įrašus, teismų praktikos registrus ir kompiuterinėse civilinių bylų teismų praktikos duomenų bazėse sukauptus skaitmeninius dokumentus galima rasti visų teismų ir apeliacinių teismų interneto svetainėse.

Prieiga prie jų suteikiama advokatams ir teismo paskirtiems ekspertams, turintiems patikimą tapatumo nustatymo priemonę (su Carta Nazionale dei Servizi susietą lustinę kortelę), tinkamą IT paslaugų portalui (Portale dei Servizi Telematici).

Taikos teismų (giudice di pace) registruose laikomą informaciją taip pat galima pasiekti per šį portalą.

Anonimiškus teismų registrų įrašus per šį portalą galima peržiūrėti be tapatumo nustatymo.

Informacija apie sprendimus ir jų turinį

Jei informacija apie nagrinėjamas bylas skelbiama viešai, ją galima susirasti pagal bylos šalių pavadinimus (pavardes) arba pagal bylos numerį Aukščiausiojo Teismo ar bylą nagrinėjančio teismo bendrajame registre.

Užbaigtose bylose priimtus sprendimus galima rasti pasinaudojant konkretaus teksto paieška arba nurodant konkretų dalyką ar ieškomos bylos duomenis (ieškinio datą, bylos šalies pavadinimą).

Formatai

Teismų praktikos dokumentai ir duomenys prieinami PDF ir html formatais.

Teismai

Aukščiausiasis Teismas

Informacija pateikiama Aukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismai

Nuolat atnaujinamas bendrosios kompetencijos teismų sąrašas skelbiamas Teisingumo ministerijos svetainėje.

Aukštesnių instancijų teismai

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiama informacija:

ar byla dar nagrinėjama

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų rezultatus

Taip

Ne

ar sprendimas yra neskundžiamas

Taip

Taip

Jei pirmosios instancijos arba apeliacinis teismas turi atskirą interneto svetainę, joje dažnai skelbiama informacija apie tai, kaip iškelti bylą, pateikti ieškinį arba apeliacinį skundą.

Teisinių duomenų bazės

  1. Italgiure DB suteikiama prieiga prie duomenų bazės, kurioje pateikiama informacija apie įvairius teismų sprendimus, daugiausia – Aukščiausiojo Teismo. Šioje interneto svetainėje yra daugiau kaip 35 mln. dokumentų (įskaitant įstatymus ir norminius teisės aktus, taip pat nuorodas į teisės literatūrą).

Kaip nurodyta pirmiau, prieiga prie duomenų bazių yra ribota.

  1. Kaip nurodyta pirmiau, nemažai apeliacinių teismų ir kitų teismų praktikos skelbiama IT paslaugų portale.
Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.