Nacionalinė teismų praktika

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama Latvijos teismų praktikos apžvalga.

Turinį pateikė
Latvija

Teismų praktikos duomenų bazės internete

Teismų praktikos duomenų bazę sukūrė Latvijos Aukščiausiasis Teismas (lat. Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Joje kaupiami teismų sprendimai, svarbūs teismų praktikos nuoseklumui, tyrimui ir plėtojimui.

Aukščiausiojo Teismo praktiką galima rinktis pagal teisminę instituciją, bylos rūšį, sektorių, pasektorį, teisinius principus, bylos esmę (argumentus) ir raktažodžius tekste.

Aukščiausiojo Teismo praktikos duomenų bazė prieinama per Aukščiausiojo Teismo e. paslaugų portalą ir per Aukščiausiojo Teismo pradžios tinklalapį.

Be to, viešame teismo posėdyje priimtos galiojančios nutartys gali būti skelbiamos portale viešojo intereso klausimais (t. y. pilietinio ar teisinio švietimo tikslais paskelbtos nutartys), taip pat kitos viešame teismo posėdyje priimtos nutartys atitinkamo teismo nuožiūra.

Nutarčių ir (arba) antraščių pateikimas

Formatai

Nacionalinių teismų portalo teismų praktikos duomenų bazėje skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami HTML formatu.

Nacionalinių teismų portale skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami PDF formatu.

Atitinkami teismai

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiojo Teismo sprendimai pateikiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainės teismų praktikos duomenų bazėje ir Nacionalinių teismų portalo interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismai

Bendrosios kompetencijos teismų sprendimai skelbiami Nacionalinių teismų portalo interneto svetainėje.

Tolesnis procesas

Informaciją apie tolesnį procesą galima rasti Nacionalinių teismų portale, naudojantis parinktimi „Progress of proceedings“ (lat. Tiesvedības gaita) E. paslaugų skiltyje arba portalo „My cases“ (lat. Manas lietas) autorizuotiems naudotojams skirtoje skiltyje.

Neautorizuoti naudotojai gali susipažinti su bendra informacija apie bylos nagrinėjimo eigą skiltyje „Progress of proceedings“, įvesdami bylos arba šaukimo į teismą numerį.

Skiltyje „My cases“ autorizuoti naudotojai turi galimybę peržiūrėti bylų, kurių šalys jie yra, duomenis ir bylos medžiagą (įskaitant nutartis ir bylos proceso garso rinkmenas).

Autorizacija naudotis Nacionalinių teismų portalu suteikiama pagal:

  • ID kortelę,
  • elektroninį parašą,
  • mobilųjį elektroninį parašą,
  • eIDAS.

Skelbimo taisyklės

Paskelbimas

Jeigu byla nagrinėjama viešame posėdyje, teismo nutartis (ją sudaro įvadinė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys) turi visuotinai prieinamos informacijos statusą nuo jos paskelbimo momento.

Jeigu teismo nutartis arba sprendimas teismo posėdyje neskelbiami (pavyzdžiui, jeigu byla nagrinėjama tik rašytinio proceso tvarka), sprendimas laikomas visuotinai prieinama informacija nuo jo gavimo momento.

Jeigu byla nagrinėjama uždarame posėdyje ir jeigu teismo nutarties arba sprendimo įvadinė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos viešame posėdyje, minėtos teismo nutarties arba sprendimo dalys laikomos visuotinai prieinama informacija ir gali būti skelbiamos.

Galimybė susipažinti su teismo nutartimis

Galimybė susipažinti su teismo nutartimis reglamentuojama 2009 m. vasario 10 d. Teisminių institucijų įstatymu ir 2009 m. vasario 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 123 dėl teisminės informacijos skelbimo interneto svetainėje ir teismo nutarčių tvarkymo prieš jas priimant taisyklių (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 123).

Vyriausybės nutarime Nr. 123 nustatyta, kad, rengiant nutartį skelbti, tam tikri duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti fizinių asmenų tapatybę, turi būti ištrinti ir pakeisti tinkamu rodikliu:

  • asmens vardas ir pavardė turi būti pakeisti didžiąja raide, laisvai pasirinkta iš latvių kalbos abėcėlės (vardui ir pavardei pakeisti raidė parenkama taip, kad nutartyje nurodytus asmenis būtų galima atskirti tarpusavyje);
  • asmens kodas pakeičiamas žodžiais „asmens kodas“;
  • asmens namų adresas pakeičiamas žodžiais „gyvenamoji vieta“;
  • asmens nekilnojamojo turto adresas pakeičiamas žodžiu „adresas“;
  • nekilnojamojo turto registro numeris nuosavybės registre pakeičiamas žodžiais „kadastro numeris“;
  • transporto priemonės registracijos numeris pakeičiamas žodžiais „registracijos numeris“.

Kai nutartis rengiama priimti arba paskelbti, informacija apie teisėjus, prokurorus, atestuotus advokatus, sertifikuotus notarus, bankroto administratorius, pirmininkaujančius teisėjus ir atestuotus antstolius neišbraukiama ir nepašalinama.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.