Nacionalinė teismų praktika

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / antraštė

Užbaigus paiešką rezultatai pateikiami taip:

Nr.

Teismas

Metai

Bylos tipas

Bylos numeris

Teisėjas

Sprendimo data

Bylos nagrinėjimo rezultatas

Civilinė, baudžiamoji ar administracinė

Vardas, pavardė ir kodas

Nuoroda į sprendimo rinkmeną DOC formatu


Formatas

Teismų praktika pateikiama šiuo formatu:

*.doc

Atitinkami teismai

Duomenų bazėje pateikiama šių teismų praktika:

 1. Aukščiausiojo Teismo,
 2. Apeliacinio teismo,
 3. Vilniaus apygardos teismo,
 4. Kauno apygardos teismo,
 5. Klaipėdos apygardos teismo,
 6. Panevėžio apygardos teismo,
 7. Šiaulių apygardos teismo,
 8. Vyriausiojo administracinio teismo,
 9. Vilniaus apygardos administracinio teismo,
 10. Kauno apygardos administracinio teismo,
 11. Klaipėdos apygardos administracinio teismo,
 12. Šiaulių apygardos administracinio teismo,
 13. Panevėžio apygardos administracinio teismo.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija:

 • apie apeliacinius skundus?

Ne

Ne

 • apie tai, ar byla vis dar nagrinėjama?

Ne

Ne

 • apie apeliacinių skundų rezultatą?

Ne

Ne

 • apie sprendimo galutinumą?

Ne

Ne

 • apie kitus procesus:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme …)?

Europos Teisingumo Teisme?

Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

 • Teismų sprendimai skelbiami pagal 2005 m. Teisėjų tarybos nutarimą Nr. 13P-378 PDF (148 Kb) lt.
 • Skelbiamas visas nuasmenintas sprendimas.
Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.