Nacionalinė teismų praktika

Liuksemburgas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Liuksemburgo teismų praktiką.

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Teismų sprendimai internete skelbiami pagal teismo sprendimo datą arba numerį.

Formatas

Teismų praktika pateikiama PDF dokumentų formatu.

Susiję teismai

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje yra Konstituciniam Teismui skirtas skyrelis, kuriame taip pat galima rasti šio teismo sprendimų sąrašą.

Administracinio apeliacinio teismo (pranc. Cour administrative) ir Liuksemburgo administracinio pirmosios instancijos teismo (pranc. Tribunal administratif) interneto svetainėje taip pat yra šių dviejų instancijų teismų sprendimų duomenų bazė.

Teismų administracijos svetainėje galima susipažinti su Konstitucinio Teismo, Kasacinio teismo (pranc. Cour de Cassation) ir administracinių teismų sprendimais (užtikrinant anonimiškumą).

Kitos procedūros

Informacija taip pat pateikiama apie:

  • apeliacinius skundus,
  • bylos statusą (pvz., tebenagrinėjama),
  • apeliacinių procesų baigtį,
  • priimtų sprendimų neskundžiamumą,
  • kitus procesus Konstituciniame Teisme ir administraciniuose teismuose.

Aukštesniojo teisingumo teismo (pranc. Cour Supérieure de Justice), Konstitucinio Teismo, administracinio pirmosios instancijos teismo ir administracinio apeliacinio teismo praktika skelbiama Liuksemburgo teisingumo portale, administracinių teismų interneto svetainėje.

Skelbimo taisyklės

Konstitucinės bylos turi būti skelbiamos oficialiajame leidinyje («„Mémorial“»).

Susijusios nuorodos

Administraciniai teismai

Teisingumo ministerija

Liuksemburgo teisingumo portalas

Paskutinis naujinimas: 19/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.