Nacionalinė teismų praktika

Malta

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Maltos teismų praktiką.

Turinį pateikė
Malta

Teismų praktika

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Nors teismų praktikoje raktažodžiai nėra naudojami kaip antraštės, šalies sprendimų priėmimo taikomojoje programoje (kuri yra teismų naudojamos Teismo bylų valdymo sistemos dalis) jie naudojami indeksu pažymint tam tikras teismo nuožiūra svarbesnes bylas. Pavyzdžiui, keli raktažodžiai ir sprendimo santrauka yra susiejami su atitinkamos bylos medžiaga.

Visiems teismo sprendimams naudojama viena forma, kurioje yra nacionalinis herbas, nurodomas teismo pavadinimas ir teisėjas, posėdžio data, bylos numeris, proceso šalys (A prieš B) ir pateikiamas faktinis teismo sprendimo tekstas. Šioje formoje naudojamas nustatytas šriftas, antraštė ir poraštė.

Formatas

Teismų praktikos dokumentai skelbiami PDF formatu.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiama informacija:

  • apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

  • apie nebaigtas nagrinėti bylas?

Taip

Taip

  • apie nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatus?

Taip

Taip

  • apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

  • apie kitus procesinius veiksmus prieš perduodant

  - kitam nacionaliniam teismui (Konstituciniam Teismui …)?

  - Europos Teisingumo Teismui?

  - Žmogaus Teisių Teismui?

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

nacionaliniu lygiu?

teismų lygiu?

Ar yra privalomos teismų praktikos skelbimo taisyklės

Taip

Taip


Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, teismų sprendimai turi būti skelbiami viešai, nors jų skelbimo priemonės nenurodomos.

Maltoje skelbiama visa teismų praktikos medžiaga.

Asmeninė informacija visuose šeimos bylų teismo sprendimuose nenurodoma. Be to, jeigu pirmininkaujantis teisėjas nurodo neskelbti nei vienos proceso šalies ar kaltinamojo vardo ir pavardės, skelbiamas teismo sprendimas, kuriame asmeninė informacija taip pat nenurodoma.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.