Nacionalinė teismų praktika

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Su nacionaline teismų praktika galima susipažinti internete

Nuo 1999 m. gruodžio 9 d. apygardos teismų (nl. rechtbanken), apeliacinių teismų (nl. gerechtshoven), Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo (nl. Hoge Raad der Nederlanden), Valstybės Tarybos administracinės teisės skyriaus (nl. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), centrinio apeliacinio tribunolo (nl. Centrale Raad van Beroep) ir prekybos ir pramonės apeliacinio tribunolo (nl. College van Beroep voor het bedrijfsleven) praktika skelbiama internete. Nutarčių paiešką galima atlikti teismų praktikos duomenų bazėje adresu rechtspraak.nl pagal tekstą, bylos numerį, nutarties ar paskelbimo datą, teisminį organą, (sub-)jurisdikciją, ECLI ar publikacijos numerį.

Nutarčių / antraščių struktūra

Antraštė vadinama „turinio nuoroda“, ją gali sudaryti antraštinė pastaba (vienas sakinys), trumpa ar ilga santrauka, keli raktiniai žodžiai, pastraipa, kurioje trumpai aprašoma su byla susijusi teisė, arba svarbiausios nutarties rezoliucinės dalies ištraukos.

Antraštės pavyzdys

Nuomos teisė: biuro patalpų nuomos sutarties nutraukimas (nl. Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formatai

Svetainėje rechtspraak.nl nutartys skelbiamos HTML formatu. Profesionalūs (pakartotiniai) naudotojai duomenis taip pat gali gauti RDF formatu.

Teismai

Visų teismų nutartis galima rasti interneto svetainėje pateikiant užklausą puslapyje ieškoti nutarčių. Pateikiamos šių teismų nutartys:

  • Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo,
  • Valstybės Tarybos administracinės teisės skyriaus,
  • centrinio apeliacinio tribunolo,
  • prekybos ir pramonės apeliacinio tribunolo,
  • penkių apeliacinių teismų,
  • vienuolikos apygardos teismų.

Kitos procedūros


Aukštesnieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija

– apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

– ar byla vis dar nagrinėjama?

Ne

Ne

– apie apeliacinių skundų nagrinėjimo baigtį?

Taip

Taip

– apie nutarties neatšaukiamumą?

Ne

Ne

– apie tolesnes procedūras:

– kitame nacionaliniame teisme (konstituciniame teisme ir pan.)?

– Europos Teisingumo Teisme?

– Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Teismai yra parengę du teismų praktikos skelbimo gairių rinkinius – dėl anonimizavimo (asmeninių duomenų pašalinimo) ir dėl atrankos.

Anonimizavimo gairės, Rechtspraak.nl

Pagal anonimizavimo gaires reikalaujama, kad skelbiamos nutartys turi būti anonimizuojamos. Tai reiškia, kad nutartyse negali likti asmenų, kurie su byla nėra susiję profesiniu atžvilgiu, duomenų.

Šis gairių rinkinys grindžiamas Europos Tarybos rekomendacija R (95) 11 „Dėl teismų nutarčių atrankos, tvarkymo, pateikimo ir archyvavimo teisinės informacijos paieškos sistemose“ – aukščiausią jurisdikciją turintys teismai skelbia visas bylas, nebent jos netenkina teisinio ar visuomeninio intereso, o kiti teismai skelbia tik tas bylas, kurios turi aiškų teisinį ar visuomeninį interesą. Nyderlandų gairėse šios sąvokos aptariamos išsamiau.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.