Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Šiaurės Airija

Šiame skyriuje apžvelgiama Jungtinės Karalystės teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Šiaurės Airijos jurisdikcijai. Apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama teismų praktikai, kurią galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Galimybė susipažinti su teismų praktika Šiaurės Airijoje

Visuomenė gali susipažinti su didžiąja dalimi teismų, priklausančių Šiaurės Airijos jurisdikcijai, sprendimų.

Viešinama Karūnos teismo, Aukštojo teismo, Apeliacinio teismo ir Aukščiausiojo Teismo praktika.

Su šeimos santykiais susijusiose ir kai kuriose baudžiamosiose bylose priimti sprendimai gali būti pateikti anonimiškai.

Šiaurės Airijoje teismų praktika viešai skelbiama nuo 1999 m. Priėmus sprendimą, jis paprastai viešai paskelbiamas per 1–14 dienų.

Teisinių duomenų bazės

Nuo 1999 m. Šiaurės Airijos bendrosios kompetencijos ir specializuotųjų teismų tarnyba savo interneto svetainėje skelbia Karūnos teismo, Aukštojo teismo ir Apeliacinio teismo sprendimus. Su šiais teismų sprendimais galima susipažinti nemokamai.

Galima susipažinti su apeliacijas nagrinėjančio Lordų Rūmų komiteto sprendimais, paskelbtais nuo 1996 m. lapkričio 14 d. iki 2009 m. liepos 30 d. 2009 m. spalio mėn. Lordų Rūmų Apeliacijų komitetą pakeitė Aukščiausiasis Teismas, su kurio sprendimais galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Su šiais sprendimais galima susipažinti nemokamai.

Galima naudotis nacionalinėmis teisinių duomenų saugyklomis ir teisinių duomenų bazėmis.

BAILII (Didžiosios Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje galima rasti Karūnos teismo, Aukštojo teismo Kanclerio skyriaus, Aukštojo teismo Šeimos teisės skyriaus, Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus, Aukštojo teismo valdytojų sprendimus, Apeliacinio teismo sprendimus (nuo 1998 m.), Lordų Rūmų sprendimus (nuo 1838 m.) ir Aukščiausiojo Teismo sprendimus (nuo 2009 m. spalio mėn.). Su šiais sprendimais galima susipažinti nemokamai.

BAILII interneto svetainėje taip pat galima rasti informacijos apie sprendimus, kuriuos priėmė įvairūs Jungtinės Karalystės specializuotieji teismai:

 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (Administracinių apeliacinių skundų kolegija)
 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (finansai ir mokesčiai)
 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (Žemės bylų kolegija)
 • Pirmosios pakopos specializuotasis teismas (Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos bylų kolegija)
 • Pirmosios pakopos specializuotasis teismas (mokesčiai)
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis konkurencijos teisės specializuotasis teismas
 • Ginčų sprendimo tarnyba Nominet UK
 • Specialioji imigracijos apeliacinių skundų komisija
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis darbo teisės specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ir rinkų specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės prieglobsčio ir imigracijos specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės informacijos specializuotasis teismas, įskaitant Nacionalinę saugumo klausimų apeliacinę komisiją
 • Jungtinės Karalystės specialieji įgaliotiniai pajamų mokesčių klausimais
 • Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos valdyba ir vaiko rūpybos reikalų valdyba
 • Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotasis teismas

1. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (muitai)

2. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (akcizai)

3. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (draudimo įmokų mokesčiai)

4. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (sąvartynų mokesčiai)

Susijusios nuorodos

BAILII

Lordų Rūmai

BAILII svetainė

Lordų Rūmai

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė

Šiaurės Airijos bendrosios kompetencijos ir specializuotųjų teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.