Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų sprendimai, pateikiami su antraštėmis

 • Konstitucinis Teismas (Trybunał Konstytucyjny)
 • Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) (keturių kolegijų sprendimai):
  • baudžiamosios teisės kolegija,
  • civilinės teisės kolegija,
  • darbo teisės, socialinės apsaugos ir  viešųjų reikalų kolegija,
  • karo kolegija.

Ne


Antraščių pavyzdžiai

Konstitucinis Teismas. Bendrijos parama nevalstybinių vaikų darželių veiklai

Paaiškinimas

2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas, Nr. K 19/07

Sprendimo rūšis (sprendimas, nutarimas ir pan.), data ir bylos numeris.

Bendrijos parama nevalstybinių vaikų darželių veiklai

Antraštė

Z.U. 2008 / 10A / 182

Paskelbta Konstitucinio Teismo praktikos oficialiajame rinkinyje, išleido teismo kanceliarija

Dz. U. 2008.235.1618, 2008 12 30

Paskelbta oficialiajame leidinyje

Nuorodos į sprendimą MS WORD ir PDF formatais


Aukštasis administracinis teismas

2009 04 07

Sprendimas yra neatšaukiamas

Gavimo data

2007 09 10

Teismo pavadinimas

Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny)

Teisėjų pavardės

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbolis su aprašymu:

6110 PVM

Raktažodžiai:

Apmokestinimo procedūra

PVM

Kitos susijusios bylos:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Prieš:

Mokesčių tarnybos direktorių

Turinys:

Apskųstas sprendimas buvo panaikintas, o byla perduota apylinkės administraciniam teismui išnagrinėti iš naujo

Nuoroda į įstatymą:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 par. 1, art. 108 par. 2 pkt 2 lit a, art. 116 par. 1, art. 118 par. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191

1997 m. rugpjūčio 29 d. Mokesčių administravimo kodeksas (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 4, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 151

2002 m. rugpjūčio 30 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.

Lenkijos Respublikos Prezidento 1934 m. spalio 24 d. Dekretas dėl taikos sutarties bankroto procedūroje (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formatas

 • Konstitucinis Teismas (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) - PDF
 • Aukštasis administracinis teismas – HTML

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

– Ar galima gauti informacijos apie apeliacinį skundą?

Taip, ją teikia Konstitucinis Teismas.

Visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai yra priimami dėl apeliacinių skundų.

Nėra duomenų

– Ar byla dar neišnagrinėta?

Taip, Konstituciniame Teisme.

Apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui pateikiamas, atsižvelgiant į sprendimo turinį.

Nėra duomenų

– Apeliacinio skundo rezultatas?

Taip

Nėra duomenų

– Ar sprendimas neatšaukiamas?

Taip, Konstituciniame Teisme.

Taip, jei byla buvo iškelta Aukštajame administraciniame teisme

Bus nuspręsta atsižvelgiant į sprendimo turinį

Nėra duomenų

Ar prieš tai byla nagrinėta kitame šalies teisme:

– Konstituciniame Teisme?

– ne nacionaliniame teisme:

– Europos Teisingumo Teisme?

– Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Nėra duomenų


Egzistuoja apygardų administraciniai teismai (pirmosios instancijos) bei Aukštasis administracinis teismas (antroji instancija), kurių sprendimai pateikiami interneto svetainėje. Taip pat teikiamos susijusių sprendimų nuorodos.

Skelbimo taisyklės

Lenkijoje galioja privalomos taisyklės, reglamentuojančios teismų sprendimų skelbimą. Jos taikomos:

 • Konstituciniam Teismui (Trybunał Konstytucyjny), kurio visi sprendimai turi būti skelbiami;
 • Aukštajam administraciniam teismui (Naczelny Sąd Administracyjny), kurio visi sprendimai turi būti skelbiami;
 • Aukščiausiajam Teismui (Sąd Najwyższy), kurio tik kai kurie sprendimai skelbiami.

Aukščiausiojo Teismo (Sąd Najwyższy) pareiga skelbti sprendimus nustatyta 2002 m. lapkričio 23 d. Įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) 7 straipsnyje. Remiantis Aukščiausiojo Teismo darbo vadovu leidybos tarnybai vadovauja atstovas spaudai bei teisėjo padėjėjai.

Konstitucinio Teismo (Trybunał Konstytucyjny) sprendimų skelbimas numatytas Lenkijos Konstitucijos 190 straipsnyje.

Visas sprendimas skelbiamas interneto svetainėje, kai teisėjai pasirašo sprendimo motyvus.

Įstatymo dėl administracinių teismų darbo organizavimo (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) 42 straipsnyje taip pat nustatyta Aukštojo administracinio teismo pirmininko (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) pareiga skelbti sprendimus. Išsamiau taisyklės išdėstytos Aukštojo administracinio teismo pirmininko potvarkyje, kuriuo reikalaujama įsteigti centrinę sprendimų bei informacijos apie administracinio teismo bylas duomenų bazę, taip pat numatyta galimybė susipažinti su šiais sprendimais interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 10/12/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.