Nacionalinė teismų praktika

Portugalija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Portugalijos teismų praktiką

Turinį pateikė
Portugalija

Portugalijoje teisė gauti informacijos apie teisingumo sistemą yra viena pagrindinių piliečių teisių, aiškiai įtvirtintų Portugalijos Konstitucijos 20 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamų pagal šiuo metu galiojančios redakcijos 2004 m. liepos 29 d. įstatymą Nr. 34/2004 dėl teisės į teisingumą ir teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo taisyklių.

Pagal šio įstatymo 4 straipsnį vyriausybė privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų supažindinta su teise ir teisės sistema ir Teisingumo ministerija yra atsakinga už teisinės informacijos teikimą leidiniuose ar naudojantis kitomis ryšių priemonėmis, kad pagerėtų įstatymuose nustatytų teisių įgyvendinimas ir įsipareigojimų vykdymas.

Teismų sprendimų skelbimas yra tarptautinis principas, įtvirtintas ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje, ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje. Pirmiausia šis principas nustatytas Konstitucijos 206 straipsnyje (kuris taikomas ir teismo posėdžiams) ir įvairiuose kituose teisės aktuose dėl skirtingų teisenos rūšių.

 • Civilinio proceso kodekso 163 ir 606 straipsniai;
 • Baudžiamojo proceso kodekso 86 straipsnio 1 dalis, 87 straipsnis ir 321 straipsnio 3 dalis;
 • Konstitucinio Teismo struktūros, veiklos ir procedūrų įstatymo 3 ir 115 straipsniai;
 • Administracinių teismų proceso kodekso 30 straipsnis.

Teisingumo ministerija turi keletą teisinių dokumentų duomenų bazių, kurias galima rasti svetainėje http://www.dgsi.pt/. Jie taip pat skelbiami Oficialiajame leidinyje ir su jais galima susipažinti šiuo adresu https://dre.pt/:

 • Konstitucinio Teismo sprendimai ir pranešimai dėl teisės aktų konstitucingumo ar teisėtumo arba dėl nepakankamo reglamentavimo konstitucingumo;
 • Aukščiausiojo Teismo praktiką ir Audito teismo praktiką suvienodinantys sprendimai ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kurie yra visiems privalomi;
 • kitų teismų sprendimai, kurie yra visiems privalomi.

Sprendimų pateikimas. Antraštės

Svetainėje http://www.dgsi.pt/ pateikiamos nuorodos į keletą teisinių precedentų duomenų bazių ir į Teisingumo ministerijos informacines bibliografijos svetaines.

Bet kurioje šių duomenų bazių galite rasti naujausius paskelbtus dokumentus ir naršymo juostą, kuria naudojantis galima atlikti įvairių tipų paiešką (nemokamą paiešką pagal terminą, sritį ar apibūdinimą).

Tiek paieškos, tiek rezultatų puslapiuose dokumentai surikiuojami pagal antraštes, nurodant šią informaciją:

 • bylos numeris;
 • teismo posėdžio data;
 • pranešėjas;
 • apibūdinimas.

Antraščių pavyzdžiai

Aukščiausiojo Teismo sprendimai

TEISMO POSĖDIS

BYLA

PRANEŠĖJAS

APIBŪDINIMAS

2009 3 25

08S2592

BRAVO SERRA

DARBO SUTARTIES GALIOJIMO PABAIGA

Formatas

Visas sprendimo tekstas skelbiamas (nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklių) html formatu.

Susiję teismai

Duomenų bazėse, kurias galima rasti svetainėje http://www.dgsi.pt/, pateikiama šių teismų (institucijų) praktika:

 • Aukščiausiojo Teismo;
 • apeliacinių teismų (Koimbros, Evoros, Lisabonos, Porto ir Gimarainso);
 • Konstitucinio Teismo;
 • Vyriausiojo administracinio teismo;
 • centrinių administracinių teismų (Šiaurės ir Pietų);
 • Jurisdikcijos kolizijų teismo;
 • prokuratūros (nuomonės);
 • taikos teisėjų teismų.

Kitos bylos

Kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, Portugalijoje teikiama informacija apie įvairias bylas.

Informacija taip pat pateikiama apie:

aukščiausiuose teismuose

kituose teismuose

apeliacinius skundus

Taip

Taip

ar byla vis dar nagrinėjama

Ne

Ne

apeliacinio proceso rezultatą

Taip

Taip

sprendimo neskundžiamumą

Ne

Ne

kitas bylas

– kituose Portugalijos teismuose (Konstituciniame Teisme ir kt.)

– Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

– Europos Žmogaus Teisių Teisme

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu nėra privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių. Tačiau Portugalijoje yra privalomos teismų sprendimų skelbimo taisyklės.

Portugalijoje skelbiama tik atrinkta teismų praktika. Taikomi atrankos kriterijai – svarba ir aktualumas.

Susijusios nuorodos

Teisinių dokumentų duomenų bazės

Paskutinis naujinimas: 29/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.