Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Portugalija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Portugalijos teismų praktiką

Turinį pateikė
Portugalija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Portugalijoje teisė gauti informacijos apie teisingumo sistemą yra viena pagrindinių piliečių teisių, aiškiai įtvirtintų Portugalijos Konstitucijos 20 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamų pagal 2004 m. liepos 29 d. įstatymą Nr. 34/2004, kuris buvo iš dalies pakeistas 2007 m. rugpjūčio 28 d. įstatymu Nr. 47/2007 dėl teisės į teisingumą ir teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo taisyklių.

Pagal šio įstatymo 4 straipsnį vyriausybė privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų supažindinta su teise ir teisės sistema, o Teisingumo ministerija yra atsakinga už teisinės informacijos teikimą leidiniuose ar naudojantis kitomis ryšių priemonėmis, kad pagerėtų įstatymuose nustatytų teisių įgyvendinimas ir įsipareigojimų vykdymas.

Teismų sprendimų skelbimas yra tarptautinis principas, įtvirtintas ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje, ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje. Pirmiausia šis principas nustatytas Konstitucijos 206 straipsnyje (kuris taikomas ir teismo posėdžiams) ir įvairiuose kituose teisės aktuose dėl skirtingų teisenos rūšių. Tai:

 • Civilinio proceso kodekso 167 ir 656 straipsniai;
 • Civilinio proceso kodekso 86 straipsnio 1 dalis, 87 straipsnis ir 321 straipsnio 3 dalis;
 • Konstitucinio Teismo struktūros, veiklos ir procedūrų įstatymo 115 straipsnio 3 dalis;
 • Administracinių teismų proceso kodekso 30 straipsnis.

Ministerija turi keletą teisinių dokumentų duomenų bazių, kurias galima rasti svetainėje http://www.dgsi.pt/. Jie taip pat skelbiami Oficialiajame leidinyje, kurį galima rasti svetainėje https://dre.pt/:

 • Konstitucinio Teismo sprendimai ir pranešimai dėl teisės aktų konstitucingumo ar teisėtumo arba dėl nepakankamo reglamentavimo konstitucingumo;
 • Aukščiausiojo Teismo ir Audito teismo sprendimai dėl teismų praktikos suvienodinimo ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kurie pagal įstatymus yra visiems privalomi;
 • kitų teismų sprendimai, kurie yra visiems privalomi.

Sprendimų pateikimas. Antraštės

Svetainėje http://www.dgsi.pt/pateikiamos nuorodos į keletą teisinių precedentų duomenų bazių ir į Teisingumo ministerijos informacines bibliografijos svetaines.

Bet kurioje šių duomenų bazių rasite naujausius paskelbtus dokumentus ir naršymo juostą, kuria naudojantis galima atlikti įvairių tipų paiešką (nemokamą paiešką pagal terminą, sritį ar apibūdinimą).

Paieškos ir rezultatų puslapiuose dokumentai surikiuojami pagal pavadinimą, turinį ir šiuos duomenis:

 • bylos numerį;
 • datą;
 • teisėją pranešėją;
 • apibūdinimą.

Antraščių pavyzdžiai

Aukščiausiojo Teismo sprendimai

TEISMO POSĖDŽIO DATA

BYLOS NUMERIS

TEISĖJAS PRANEŠĖJAS

APIBŪDINIMAS

2009 3 25

08S2592

BRAVO SERRA

DARBO SUTARTIES GALIOJIMO PABAIGA

Formatas

Visas sprendimo tekstas skelbiamas (nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklių) html formatu.

Susiję teismai

Duomenų bazėse, kurias galima rasti svetainėje http://www.dgsi.pt/, pateikiama šių teismų (institucijų) praktika:

 • Aukščiausiojo Teismo;
 • apeliacinių teismų (Koimbros, Evoros, Lisabonos, Porto ir Gimarainso);
 • Konstitucinio Teismo;
 • Vyriausiojo administracinio teismo;
 • centrinių administracinių teismų (Šiaurės ir Pietų);
 • Jurisdikcijos kolizijų teismo;
 • prokuratūros (nuomonės);
 • taikos teisėjų teismų.

Kitų rūšių procesas

Kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, Portugalijoje teikiama informacija apie įvairias bylas.

Informuojama apie:

aukščiausiuose teismuose

kituose teismuose

apeliacinius skundus

Taip

Taip

ar byla vis dar nagrinėjama

Ne

Ne

apeliacinio proceso rezultatą

Taip

Taip

sprendimo neskundžiamumą

Ne

Ne

kitas bylas

 • kituose Portugalijos teismuose (Konstituciniame Teisme ir pan.)
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teisme
 • Žmogaus Teisių Teisme

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu nėra privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių. Tačiau Portugalijoje yra privalomos teismų sprendimų skelbimo taisyklės.

Portugalijoje skelbiama tik atrinkta teismų praktika. Taikomi svarbos ir aktualumo kriterijai.

Naudingos nuorodos

Teisinių dokumentų duomenų bazės

Paskutinis naujinimas: 13/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.