Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Rumunija

Šiame puslapyje apžvelgiama Rumunijos teismų praktika.

Turinį pateikė
Rumunija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti internete

Su Rumunijos teismų praktika galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo (Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo) interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo interneto svetainėje skelbiami dviejų rūšių teismo sprendimai:

1. Teismo sprendimo santraukos ir jų antraštės. Šablone pateikiama ši informacija:

 • raktažodžiai;
 • teisinių sričių santrauka;
 • abėcėlinė rodyklė;
 • sprendime taikyta teisė (teisės akto numeris ir metai, straipsniai);
 • sprendimo santrauka (asmens duomenys neteikiami: šalių vardai, pavardės ir asmens duomenys neskelbiami, teisėjai nenurodomi).

2. Anonimiški sprendimai be antraščių (priešingai sprendimų santraukoms). Naudojant paieškos sąsają galima ieškoti pagal septynis kriterijus:

 • atskirus raktažodžius;
 • frazę;
 • skyrių;
 • sprendimo numerį;
 • sprendimo metus;
 • bylos numerį;
 • bylos metus.

Civilinių bylų skyriaus antraštės

Toliau pateikiamas Civilinių bylų skyriaus antraštės pavyzdys:

 • Teisės į prekės ženklą panaikinimas. Penkerių metų ženklo nenaudojimo termino skaičiavimas. Prieštaravimas dėl ieškinio pareiškimo per anksti.
 • Sričių turinys: civilinė teisė. Intelektinės nuosavybės teisė. Prekių ženklai.
 • Abėcėlinė rodyklė: teisės į prekės ženklą panaikinimas.
 • Panaikinimo terminas.
 • Ieškinio pareiškimas per anksti.
 • Įstatymas Nr. 84/1998: 45 straipsnio 1 dalies a punktas.

Baudžiamųjų bylų skyriaus antraštės

Toliau pateikiamas Baudžiamųjų bylų skyriaus antraštės pavyzdys:

 • Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo jurisdikcija. Jurisdikcija, atsižvelgiant į asmens statusą. Jurisdikcija kaltinamojo teisinio statuso pasikeitimo atveju.
 • Sričių turinys: baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis. Jurisdikcija. Jurisdikcija, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir asmens statusą.
 • Abėcėlinė rodyklė: baudžiamojo proceso teisė.
 • Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo jurisdikcija.
 • Jurisdikcija kaltinamojo teisinio statuso pasikeitimo atveju.
 • Baudžiamojo proceso kodekso 29 straipsnio 1 dalis ir 40 straipsnis.

Teismų portalo antraštės

Toliau patiekiamas Teismų portalo antraštės pavyzdys:

 • Pavadinimas: kardomasis kalinimas. Teisėtas kaltinamojo kardomojo kalinimo nutraukimas.
 • Bylos rūšis: sprendimas.
 • Bylos Nr.: 55.
 • Bylos data: 2004 07 01.
 • Susijusi sritis: baudžiamasis ir civilinis procesas (apeliaciniai skundai, jurisdikcija ir kt.).
 • Institucija (konkretus teismas): Alba Julijos apeliacinis teismas – baudžiamųjų bylų skyrius.

Formatas

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo ir kitų teismų dokumentai pateikiami HTML formatu.

Atitinkami teismai

Atitinkami teismai yra Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas ir bendrosios kompetencijos teismai.

Paskesni procesai


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija: apie apeliacinius skundus?

-

Taip

nagrinėjamas bylas?

-

Taip

apeliacinių skundų rezultatus?

-

Netiesiogiai. Reikia ieškoti bylos nurodant proceso etapą – „apeliacinis skundas“.

apie tai, kad sprendimas neatšaukiamas?

Ar pateikiama informacija: apie tai, kad Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo sprendimai neatšaukiami?

Taip

dėl paskesnio proceso

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ar kt.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos žmogaus teisių teisme?

-

Taip

Bendrosios kompetencijos teismų atveju Teismų portale pateikiama ši su byla susijusi informacija: nurodomas proceso etapas (pagrindinis, apeliacinis skundas ir kt.), šalys, nagrinėjimai, pateikti apeliaciniai skundai ir paskelbti šaukimai (nauja funkcija). Su byla galima susipažinti naudojantis Teismų portalo bendrąja paieškos sistema (nauja funkcija). Į skelbiamas sprendimų santraukas gali būti įtraukiama informacija apie tai, kad sprendimas neatšaukiamas, taip pat apie paskesnius procesus kituose nacionaliniuose teismuose (Konstituciniame Teisme).

Skelbimo taisyklės

Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas

Dėl bylų ir jose priimamų sprendimų reikšmės ir specifiškumo skelbiama tik atrinkta Rumunijos Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo praktika.

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo leidiniai atnaujinami kas mėnesį ir skelbiami nuo 2002 m.

Kiti Rumunijos teismai

Skelbiami tik atrinkti kitų Rumunijos teismų sprendimai, atsižvelgiant į bylų svarbą ir išskirtinumą. Atranką kiekvienas teismas vykdo pats.

Kitų Rumunijos teismų leidiniai atnaujinami kas mėnesį ir skelbiami nuo 2004 m.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.