Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Škotija

Šiame skyriuje apžvelgiama JK teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Škotijos jurisdikcijai. Apžvalgoje nurodoma, kokius teismų sprendimus galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Turinį pateikė
Škotija

Škotijos teismų praktika

Daug Škotijos jurisdikcijai priklausančių Jungtinės Karalystės teismų praktikos prieinama visuomenei.

Civilinių bylų teismai

Skelbiama Sesijų teismo (Court of Session) ir Lordų Rūmų apeliacinio komiteto (Appellate Committee of the House of Lords), kuriuos 2009 m. spalio 1 d. pakeis naujasis Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (Supreme Court of the United Kingdom), praktika. Taip pat skelbiami ypatingą reikšmę turintys apygardos teismų (Sheriff Courts) sprendimai.

Baudžiamųjų bylų teismai

Skelbiama apygardos teismų ir Aukštojo baudžiamojo teismo (High Court of Justiciary), kuris yra Škotijos aukščiausias baudžiamųjų bylų teismas, praktika.

Sprendimai šeimos bylose ir kai kuriose baudžiamosiose bylose gali būti pateikti anonimiškai.

Teismų praktika skelbiama nuo 1998 m. Priėmus sprendimą teismo praktika paprastai paskelbiama per laikotarpį, galintį trukti nuo 24 valandų iki 2 savaičių.

Teisinių duomenų bazės

Nuo 1998 m. Škotijos teismų tarnyba savo tinklalapyje paskelbė apygardos teismų, Sesijų teismo ir Aukštojo baudžiamojo teismo sprendimus. Pateikiamos dvi atskiros – Sesijų teismo bei Aukštojo baudžiamojo teismo ir apygardos teismų sprendimų paieškos galimybės. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

Skelbiami 1996 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. liepos 30 d. laikotarpio Lordų Rūmų apeliacinio komiteto sprendimai. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

Taip pat esama tam tikrų nacionalinių teisės duomenų saugyklų ir teisinių duomenų bazių.

Bailii“ (Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje pateikiamas nuo 1879 m. priimtų Sesijų teismo, nuo 1914 m. priimtų Aukščiausiojo baudžiamojo teismo, nuo 1998 m. priimtų apygardos teismų ir nuo 1838 m. priimtų Lordų Rūmų sprendimų rinkinys. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

„Bailii“ interneto svetainėje taip pat pateikiami išsamūs įvairių toliau nurodytų Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismų (tribunals) sprendimai:

 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (Administracinių apeliacinių skundų kolegija),
 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (finansai ir mokesčiai),
 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (Žemės bylų kolegija),
 • Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas (Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos bylų kolegija),
 • Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas (mokesčiai),
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis konkurencijos teisės teismas,
 • „Nominet UK“ ginčų sprendimo tarnyba,
 • Specialioji imigracijos apeliacinių skundų komisija,
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis darbo teisės teismas,
 • Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ir rinkų teismas,
 • Jungtinės Karalystės prieglobsčio ir imigracijos teismas,
 • Jungtinės Karalystės informacijos teismas, įskaitant Nacionalinę saugumo klausimų apeliacinę komisiją,
 • Jungtinės Karalystės specialieji įgaliotiniai pajamų mokesčių klausimais,
 • JK socialinės apsaugos ir vaiko rūpybos reikalų įgaliotiniai,
 • Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas,
 1. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (muitai),
 2. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (akcizai),
 3. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (draudimo įmokų mokesčiai),
 4. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (sąvartynų mokesčiai).

Susijusios nuorodos

Bailii, Lordų Rūmai, „Bailii“ interneto svetainė, Lordų Rūmai, Škotijos teismų tarnyba, Sesijų teismas bei Aukštasis baudžiamasis teismas, apygardos teismai

Paskutinis naujinimas: 06/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.