Nacionalinė teismų praktika

Švedija

Šiame skyriuje apžvelgiama Švedijos teismų praktika ir aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės.

Turinį pateikė
Švedija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštė

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų sprendimai, pateikiami su antraštėmis

Taip

Taip


Antraštes sudaro vienas ar keli bylos esmę apibūdinantys sakiniai.

Antraštės (-čių) pavyzdys

„Klausimas dėl nupirkto turto grąžinimo; pagrįstas terminas pareikšti apie defektus po to, kai pirkėjai pastebėjo arba turėjo juos pastebėti“.

Formatai

Informacija apie teismų praktiką pateikta HTML formatu.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar galima gauti informacijos

apie apeliacinius skundus?

Ne

Ne

apie tai, ar byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

apie apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Ne

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Ne

Ne

kitus procesus     

    kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme...)?

    Europos Teisingumo Teisme?

    Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Sistemoje pateikiami tik įsiteisėję teismo sprendimai.

Skelbimo taisyklės

nacionaliniu lygmeniu?

teismų lygmeniu?

Ar galioja privalomos taisyklės, reglamentuojančios teismų sprendimų skelbimą?

Taip

Taip


Yra priimtas vyriausybės potvarkis, kuriuo, be kita ko, reglamentuojama, kaip skelbti asmens duomenis teismų praktikos duomenų bazėje.

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiami visi teismo sprendimai ar tik atrinkta dalis?

tik atrinkta dalis

tik atrinkta dalis


Minėtu potvarkiu taip pat nustatyta, kad teismas pats nusprendžia, kurie sprendimai turėtų būti pripažįstami svarbiausiais ir skelbiami duomenų bazėje.

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar internete paskelbti teismo sprendimai yra anonimiški?

Taip

Taip

Jeigu taip,

ar visi sprendimai?

Taip

Taip


Paskutinis naujinimas: 05/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.