Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Austrijas tiesu iestāžu nolēmumi tiek publicēti Federālajā juridiskās informācijas sistēmā un tiem var piekļūt, izmantojot šo saiti:http://www.ris.bka.gv.at/

Federālā juridiskās informācijas sistēma (RIS) ir elektroniska datubāze, kuru uztur Federālā kanceleja. Tajā jo īpaši tiek publicēti tiesību akti, kas ir publicējami Austrijas oficiālajā publikācijā (Bundesgesetzblatt), kā arī informācija par Austrijas Republikas tiesību sistēmu.

RIS nodrošina piekļuvi bez šķēršļiem (WAI-A saskaņā ar WCAG 1.0).

Nolēmumu izklāsts/virsraksti

Augstākās tiesas

Augstākās tiesas

Nolēmumu izklāsts ar virsrakstiem

Virsrakstu piemēri

Virsraksta numurs: RS0127077

Atsauces numurs: 11 Os 87/11w

Nolēmuma datums: 25.8.2011

Virsraksta teksts:

Parasti dokumenta numuru veido tiesas palātas numurs ("11"), procesa veida apzīmējums ("Os"), lietas numurs ("87") un gads ("11"). Tam pievieno nolēmuma datumu: "25.8.2011."

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Šajā sadaļā atrodama informācija par Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI). Tas ir visās ES dalībvalstīs piemērojams vienots judikatūras identifikators.

Formāti

Tiesu nolēmumi ir pieejami šādos formātos: XML, RTF, PDF un HTML.

Iekļautās tiesas un citas institūcijas

Augstākās tiesas

 • Augstākā tiesa (Oberster Gerichtshof).
 • Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof)
 • Augstākā administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof)
 • Patvēruma tiesa (Asylgerichtshof)

Tiesas un citas institūcijas

 • Apgabala apelācijas tiesas un citas tiesas (izskata civillietas un krimināllietas)
 • Federālā administratīvā tiesa (BVwG)
 • Zemju administratīvās tiesas (LVwG)
 • Federālā finanšu tiesa (extern)
 • Datu aizsardzības iestāde (līdz 2014. gadam – Datu aizsardzības komisija)
 • Disciplinārlietu komisijas, Disciplinārlietu augstā komisija, Pārsūdzības komisija
 • Darbinieku pārstāvības uzraudzības iestāde (līdz 2014. gadam – Darbinieku pārstāvības uzraudzības komisija)
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2014. gada
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2008. gada (extern)
 • Neatkarīgie administratīvie senāti
 • Finanšu dokumentācija, Neatkarīgais finanšu senāts (extern), Patvēruma tiesa (AsylGH)
 • Neatkarīgais politiskā patvēruma senāts
 • Vides lietu senāts
 • Federālais komunikāciju senāts
 • Valsts pasūtījuma kontroles iestādes

Piezīme: ne visas zemāk minētās atbildes ir attiecināmas uz visām iepriekšminētajām tiesām un senātiem.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Augstākās tiesas

Vai ir pieejama informācija

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātiem?

 • par lēmuma negrozāmību?

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

 • par turpmākajām procedūrām
  • citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā u.c.)?
  • Eiropas Tiesā?
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesā?
 • Īpaši Augstākās tiesas lēmuma rezumējumi norāda uz to, ka citā valsts vai starptautiskajā augstajā tiesā procedūras vēl notiek.

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

Augstākās tiesas likuma (OGH-Gesetz jeb OGHG) 15. pants un 15.a pants , Likuma par tiesu organizāciju (Gerichtsorganisationsgesetz jeb GOG) 48.a pants, Patvēruma lietu tiesas likuma (Asylgerichtshofgesetz jeb AsylgerichtshofG) 19. pants.

Augstākās tiesas

Augstākās tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai izlases kārtība?

tikai izlases kārtībā

tikai izlases kārtībā

Ja tiek veikta nolēmumu atlase, pēc kādiem kritērijiem tā notiek?

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Augstākās tiesas nolēmumi, ar kuriem apelācijas sūdzība tiek noraidīta, to izvērsti nepamatojot, netiek publicēti.

Citu tiesu nolēmumi tiek publicēti, ja tiem ir nozīme ārpus konkrētās lietas konteksta.

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Augstākās tiesas nolēmumi, ar kuriem apelācijas sūdzība tiek noraidīta, to izvērsti nepamatojot, netiek publicēti.

Citu tiesu nolēmumi tiek publicēti, ja tiem ir nozīme ārpus konkrētās lietas konteksta.

Lapa atjaunināta: 17/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.