Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: nīderlandiešu.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Beļģija

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par judikatūras avotiem un to saturu, kā arī atsauces uz atbilstošām datubāzēm.

Saturu nodrošina
Beļģija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Pieejamās interneta vietnes

Interneta vietne JURIDAT ļauj veikt Beļģijas judikatūras meklēšanu.

Nolēmumu izklāsts, kopsavilkumi

Parasti lēmumus ievada atslēgvārdu saraksts vai "abstrakts", kam seko kopsavilkums, kurā iekļauti vissvarīgākie tiesību punkti un atsauces uz likumu vai iepriekšējiem nolēmumiem.

Piemērs

Atslēgvārdu saraksts vai "abstrakts": Sporta sacensības – Futbola mači – Drošība – Pārkāpums – Administratīvs sods – Tiesvedība policijas tiesā – Aizstāvības tiesības – Neievērošana – Iebildums – Pieteikuma noraidījums – Tiesvedības atsākšana – Tiesneša loma

Kopsavilkums. Tiesnesim ir jādod rīkojums par tiesvedības atsākšanu, pirms daļēji vai pilnībā tiek noraidīts pieteikums, kas pamatots ar iebildumu, ar kuru puses nav pie viņa vērsušās, piemēram, par aizstāvības tiesību neievērošanu tiesvedībā par administratīvā soda piemērošanu saskaņā ar 1998. gada 21. decembra likumu par drošību futbola mačos (1) (2).  (1) Skatīt Cass., 1986. gada 26. decembris, RG 5176, Pas., 1987. g., Nr. 258; Cass., 1998. gada 3. aprīlis, RG C.97.0087.F, Pas., 1998. g., Nr. 191 un Cass., 2002. gada 17. maijs, RG C.01.0330.F, Pas., 2002. g., Nr. 303. (2) 1998. gada 21. gada likuma 26. panta 1. un 2. punkts, kas bija spēkā līdz grozījumiem, kurus izdarīja ar 2007. gada 25. aprīļa likumu.

Tiesas, kuru judikatūra ir pieejama

  • Augstākā tiesa
  • Parastās tiesas
  • Specializētās tiesas

Uzsākto tiesvedības procesu uzraudzība

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiek sniegta šāda informācija?

Par tiesvedības esību

Par to, vai lieta joprojām tiek izskatīta

Par tiesvedības iznākumu

Par to, ka nolēmums ir neatsaucams un galīgs

Par to, ka tiesvedība var norisēt

citā tiesā (Konstitucionālajā tiesā);

Eiropas Kopienu Tiesā;

Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē

 

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī

Attiecībā uz noteiktu tiesu nolēmumiem

Vai pastāv obligāti noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

Pastāv nesaistoši rīcības noteikumi.

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tekstu publicē pilnībā, vai atsevišķas daļas?

Atsevišķas daļas

Atsevišķas daļas

Ja publicē atsevišķas daļas, kādi ir kritēriji?

Sabiedrības un tiesas intereses

Sabiedrības un tiesas intereses

 

Saites

Juridat

Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Lapa atjaunināta: 06/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.