Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Anglija un Velsa

Šajā sadaļā ir sniegts Apvienotās Karalistes judikatūras apraksts, īpašu uzmanību pievēršot Anglijas un Velsas jurisdikcijai. Aprakstā ir aplūkota tā judikatūra, kas ir pieejama publiskajās datubāzēs.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Anglijā un Velsā pieejamā judikatūra

Liela daļa Apvienotās Karalistes Anglijas un Velsas jurisdikcijas tiesu judikatūras ir publiski pieejama.

Pilnībā judikatūra tiek publicēta Civillietu apelācijas tiesā, administratīvajās tiesās un Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā. Atsevišķi Krimināllietu apelācijas tiesas un citi Augstās tiesas spriedumi ir publicēti, ja attiecīgās lietas ir īpašu tiesisko vai sabiedrības interešu lokā.

Lēmumi ģimenes lietās un dažās krimināllietās var būt anonīmi.

Judikatūra tiek publicēta kopš 1997. gada, kaut gan judikatūras izlase ir bijusi pieejama jau agrāk. Parasti judikatūru publicē 24 stundu līdz 2 nedēļu laikā pēc sprieduma pasludināšanas.

Attiecīgā tiesneša izvēlēti Apelācijas tiesas Civillietu un Krimināllietu departamentu spriedumi un Administratīvās tiesas spriedumi ir pieejami bez maksas Britu un īru juridiskās informācijas institūta Bailii (BailiiBritish and Irish Legal Information Institute) datubāzē. Gadījumā, ja kāds Augstās tiesas spriedums nav pieejams Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē, sazinieties tiešā veidā ar attiecīgo tiesu, lai saņemtu sprieduma norakstu.

Juridiskās datubāzes

Lordu palātas Apelāciju komitejas pasludinātie spriedumi ir pieejami par laika posmu no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Bailii (Bailii’ Britu un īru juridiskās informācijas institūta) datubāzē ir Apelācijas tiesas Civillietu un Krimināllietu departamentu spriedumi un atsevišķi Administratīvās tiesas spriedumi. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas. Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē pieejami arī Lordu palātas spriedumi kopš 1838. gada.

Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē ir pieejami šādi krājumi:

 • Anglijas un Velsas Apelācijas tiesas (Civillietu departamenta) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Apelācijas tiesas (Krimināllietu departamenta) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Administratīvās tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Jūrlietu nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Kancelejas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Komerctiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Augstākās tiesas Izmaksu biroja) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Valsts kases tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Ģimenes lietu nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Karaļa tiesas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Tirdzniecības tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Patentu tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Karalienes tiesas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Tehnoloģiju un celtniecības tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Patentu apgabaltiesas lēmumi;

Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē pieejamie krājumi ietver arī sīkāku informāciju par dažādu Apvienotās Karalistes tribunālu lēmumiem:

 • Augstākais tribunāls (Administratīvo apelāciju kamera);
 • Augstākais tribunāls (Finanšu un nodokļu kamera);
 • Augstākais tribunāls (Zemes lietu kamera);
 • Pirmā līmeņa tribunāls (Veselības, izglītības un sociālās aprūpes kamera);
 • Pirmā līmeņa tribunāls (Nodokļu kamera);
 • Apvienotās Karalistes Apelācijas tribunāls konkurences lietās;
 • Apvienotās Karalistes Strīdu izšķiršanas dienests Nominet;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelāciju komisija;
 • Apvienotās Karalistes Apelācijas tribunāls nodarbinātības lietās;
 • Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu un Tirgus tribunālu lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas lietu tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, ieskaitot Valsts drošības pārsūdzību izskatīšanas komisiju,
 • Apvienotās Karalistes Īpašo ienākuma nodokļa komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Komisāru sociālās drošības un bērnu atbalsta jautājumos lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu lēmumi;
 1. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (muitas jautājumos) lēmumi;
 2. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (akcīzes nodokļa jautājumos) lēmumi;
 3. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (apdrošināšanas iemaksu aplikšanas ar nodokli jautājumos) lēmumi;
 4. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (nodokļa par atkritumu apglabāšanu poligonos jautājumos) lēmumi.

Saites

Britu un īru juridiskās informācijas institūts, Lordu palāta, Lordu palāta, Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 29/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.