Valstu judikatūra

Vācija

Šajā lapā sniegts pārskats par judikatūru Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Tiesu vara ir uzticēta tiesnešiem; to īsteno Federālā konstitucionālā tiesa, federālās tiesas un 16 federālo zemju tiesas (sk. GG 92. pantu).

Judikatūras tiešsaistes datubāzes

Federālā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija, sākot no 2010. gada atsevišķus Federālās konstitucionālās tiesas, federālo augstāko tiesu un Federālās patentu tiesas lēmumus bez maksas publicē tīmekļa vietnē Judikatūra internetā, lai ieinteresēti pilsoņi ar tiem varētu iepazīties.

Neatkarīgi no tā Federālā konstitucionālā tiesa un federālās tiesas nolēmumus bez maksas dara pieejamus savās attiecīgajās tīmekļa vietnēs nekomerciālai izmantošanai. Šajās tīmekļa vietnēs publicē arī paziņojumus presei, kuros informē par nozīmīgām izskatāmajām lietām un to iznākumu.

Tā kā Vācijas Federatīvā Republika ir federāla valsts, federālās zemes pašas reglamentē savu tiesu nolēmumu publicēšanu. Šajā nolūkā federālās zemes ir izveidojušas savus interneta pakalpojumus, uz kuriem saites ir atrodamas federālo tiesu iestāžu un federālo zemju tiesu iestāžu portālā (Justizportal des Bundes und der Länder).

Noderīgas saites

Judikatūra internetā

Federālā konstitucionālā tiesa

Federālā tiesa

Federālā administratīvā tiesa

Federālā finanšu tiesa

Federālā darba tiesa

Federālā sociālo lietu tiesa

Federālā patentu tiesa

Federālo tiesu iestāžu un federālo zemju tiesu iestāžu portāls

Lapa atjaunināta: 24/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.