Valstu judikatūra

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Pēc meklēšanas pabeigšanas rezultāti tiek parādīti šādā viedā:

Nr.

Tiesa

Gads

Lietas veids

Lietas numurs

Tiesnesis

Nolēmuma datums

Lietas izskatīšanas rezultāts

Civillieta, krimināllieta vai administratīvā lieta

Vārds, uzvārds un kods

Saite uz nolēmumu DOC formātā

Formāti

Judikatūra ir pieejama šādā formātā:

*.doc

Tiesas

Datubāzē var atrast informāciju par šādām tiesām:

 1. Augstāko tiesu (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Apelāciju tiesu (Apeliacinis teismas)
 3. Viļņas apgabaltiesu (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Kauņas apgabaltiesu (Kauno apygardos teismas)
 5. Klaipēdas apgabaltiesu (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Paņevežas apgabaltiesu (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Šauļu apgabaltiesu (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Augstāko administratīvo tiesu (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Viļņas reģionālo administratīvo tiesu (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Kauņas reģionālo administratīvo tiesu (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Klaipēdas reģionālo administratīvo tiesu (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Šauļu reģionālo administratīvo tiesu (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Paņevežas reģionālo administratīvo tiesu (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai informācija ir pieejama:

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātu?

 • par lēmuma negrozāmību?

 • par turpmākajām procedūrām pirms

citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas…)?

Eiropas Kopienu Tiesas?

Eiropas Cilvēktiesību tiesas?

Noteikumi par publicēšanu

 • Tiesas nolēmumus publicē saskaņā ar Tiesu padomes 2005. gada noteikumiem Nr. 13P-378 PDF (148 Kb) lt.
 • Publicētie nolēmumi ir pilnībā anonimizēti.
Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.