Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Luksemburga

Šajā lapā sniegta informācija par Luksemburgas tiesu judikatūru.

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiešsaistē pieejamie tiesu nolēmumi

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Tiesu nolēmumi tiešsaistē ir atrodami pēc to datuma vai numura.

Formāti

Nolēmumi ir pieejami Word vai PDF formātā.

Tiesas, kuru nolēmumi ir pieejami

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sadaļa, kas veltīta Konstitucionālajai tiesai; šajā sadaļā ir arī iespējams piekļūt sarakstam ar minētās tiesas spriedumiem.

Luksemburgas Administratīvās tiesas un tribunāla tīmekļa vietnē arī ir iekļauta datubāze ar abu tiesu iestāžu spriedumiem un lēmumiem.

Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē ir iespējams aplūkot (anonimizētus) nolēmumus, ko pieņēmusi Konstitucionālā tiesa, Kasācijas tiesa un administratīvo tiesu iestādes.

Citas procedūras

Informācija ir pieejama par:

  • pārsūdzību;
  • lietas virzību (piemēram, šobrīd tiek izskatīta);
  • pārsūdzības procedūru rezultātiem;
  • pieņemto nolēmumu galīgumu;
  • citām procedūrām Konstitucionālajā tiesā, kā arī Administratīvajā tiesā un tribunālā.

Augstākās tiesas, Konstitucionālās tiesas, kā arī Administratīvās tiesas un tribunāla nolēmumi tiek publicēti Luksemburgas tieslietu portālā, administratīvo tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

Publikācijas noteikumi

Konstitucionāla rakstura lietas ir jāpublicē Oficiālajā laikrakstā (“Memorial”).

Noderīgas saites

Administratīvās tiesu iestādes

Tieslietu ministrija

Luksemburgas tieslietu portāls

Lapa atjaunināta: 10/06/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.