Valstu judikatūra

Luksemburga

Šajā lapā ir atrodama informācija par Luksemburgas tiesu nolēmumiem.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Tiesu nolēmumi tiešsaistē ir atrodami pēc to datuma vai numura.

Formāti

Judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Tiesas, kuru nolēmumi ir pieejami

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sadaļa, kas veltīta Konstitucionālajai tiesai; šajā sadaļā ir arī iespējams piekļūt sarakstam ar minētās tiesas spriedumiem.

Luksemburgas Administratīvās tiesas un tribunāla tīmekļa vietnē arī ir iekļauta datubāze ar abu tiesu iestāžu spriedumiem un lēmumiem.

Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē ir iespējams aplūkot (anonimizētus) nolēmumus, ko pieņēmusi Konstitucionālā tiesa, Kasācijas tiesa un administratīvo tiesu iestādes.

Citas procedūras

Informācija ir pieejama par:

  • pārsūdzību;
  • lietas virzību (piemēram, šobrīd tiek izskatīta);
  • pārsūdzības procedūru rezultātiem;
  • pieņemto nolēmumu galīgumu;
  • citām procedūrām Konstitucionālajā tiesā, kā arī Administratīvajā tiesā un tribunālā.

Augstākās tiesas, Konstitucionālās tiesas, kā arī Administratīvās tiesas un tribunāla nolēmumi tiek publicēti Luksemburgas tieslietu portālā, administratīvo tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

Noteikumi par publicēšanu

Spriedumi, kas pieņemti konstitucionāla rakstura lietās, ir jāpublicē Oficiālajā laikrakstā («“Mémorial”»).

Noderīgas saites

Administratīvo tiesu sistēma

Tieslietu ministrija

Luksemburgas Tieslietu portāls

Lapa atjaunināta: 19/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.