Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Skotija

Šajā nodaļā sniegts Apvienotās Karalistes tiesu prakses apraksts, kas attiecas uz Skotijas jurisdikciju, īpašu uzsverot publiski pieejamās datubāzēs atrodamo tiesu praksi.

Saturu nodrošina
Skotija

Skotijā pieejamā judikatūra

Apvienotās Karalistes Skotijas jurisdikcijā ietilpstošās tiesu prakses lielākā daļa ir publiski pieejama.

Civillietās

Tiek publicēta Skotijas Augstākās civillietu tiesas (Court of Session) un Lordu palātas Apelācijas komitejas tiesu prakse. Lordu palātas Apelācijas komiteju 2009. gada 1. oktobrī nomainīs jaunā Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa. Tiek publicēti arī Šerifu tiesas spriedumi, kuriem ir īpaša nozīme.

Krimināllietās

Tiek publicēta Šerifu tiesu un Augstās Justīcijas tiesas, kas ir augstākā krimināllietu tiesa Skotijā, tiesu prakse.

Nolēmumi ģimenes lietās un atsevišķās krimināllietās ir anonīmi.

Tiesu prakse tiek publicēta kopš 1998. gada. Tiesu prakse parasti tiek publicēta laikā no 24 stundām līdz divām nedēļām no sprieduma pieņemšanas brīža.

Juridiskās datubāzes

Savā tīmekļa vietnē Skotijas Tiesu dienests publicē Šerifu tiesu, Augstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas spriedumus no 1998. gada septembra. Pieejami divi atsevišķi meklētāji Augstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas un Šerifa tiesu. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Lordu palātas Apelācijas komitejas pieņemtie spriedumi ir pieejami par laika posmu no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Ir pieejamas arī vairākas citas nacionāla līmeņa juridiskās informācijas krātuves un datubāzes. BAILII (Britu un Īru Juridiskās informācijas institūta) datubāzē atrodami apkopoti Augstākās civillietu tiesas nolēmumi no 1879. gada, Augstās Justīcijas tiesas nolēmumi no 1914. gada, Šerifu tiesas nolēmumi no 1998. gada un Lordu palātas nolēmumi no 1838.gada. Pieeja šiem nolēmumiem ir bezmaksas.

BAILII tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta informācija par dažādu Apvienotās Karalistes tribunālu nolēmumiem:

 • augstākais tribunāls (administratīvo apelāciju palāta);
 • augstākais tribunāls (finanses un nodokļi);
 • augstākais tribunāls (zemes lietu palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (nodokļi);
 • Apvienotās Karalistes Konkurences apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes domēna vārdu reģistra Nominet strīdu izšķiršanas dienests;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelācijas komisija;
 • Apvienotās Karalistes Nodarbinātības lietu apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu un tirgus tribunālu nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, tostarp Nacionālā drošības apelācijas kolēģija;
 • Apvienotās Karalistes Īpašā ienākumu nodokļa komisāra nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Sociālās drošības un bērnu atbalsta komisāru nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu nolēmumi;
 1. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (muita) nolēmumi;
 2. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (akcīzes nodoklis) nolēmumi;
 3. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (apdrošināšanas prēmiju nodoklis) nolēmumi;
 4. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (atkritumu izgāztuves nodoklis) nolēmumi.

Saites

BAILII, Augšnams, BAILII tīmekļa vietne, Lordu palāta, Skotijas Tiesu dienests, Augstākā tiesa un Augstākā Justīcijas tiesa, Šerifa tiesas

Lapa atjaunināta: 06/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.