Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Slovākija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Slovākijas judikatūru.

Saturu nodrošina
Slovākija

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra

Visu Slovākijas tiesu sistēmā ietilpstošo tiesu judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no tiešsaistē pieejamās JASPI juridiskās datubāzes.

Augstākās tiesas judikatūra

Augstākās tiesas judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no Augstākās tiesas tīmekļa vietnes.

Formāti

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra ir pieejama HTML formātā, savukārt Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Ir pieejama informācija par:

  • pārsūdzību rezultātiem;
  • nolēmumu nepārsūdzamību.

Noteikumi par publicēšanu

Slovākijas tiesu spriedumiem nav vispārsaistoša juridiska spēka. Tie nav tiesību avots. Tomēr tiesas savos spriedumos ievēro Slovākijas Augstākās tiesas pieņemtos spriedumus, faktiski padarot tos par tiesību avotiem.

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.