Każistika nazzjonali

Belġju

F’din it-taqsima ssib ħarsa ġenerali lejn is-sorsi u l-kontenut tal-ġurisprudenza Belġjana, kif ukoll links għall-bażijiet tad-data rilevanti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

Siti web disponibbli

Il-bażi tad-data pubblika JUPORTAL tal-ġurisprudenza Belġjana ilha teżisti minn tmiem l-2017.

Il-ġurisprudenza fis-sistema JUPORTAL hija disponibbli bl-użu tal-magna tat-tiftix JUPORTAL, li ħadet post dik li qabel kienet il-magna tat-tiftix Jure-Juridat minn Novembru 2020.

Parti mill-bażi tad-data JUPORTAL tista’ tiġi kkonsultata wkoll permezz tal-magna tat-tiftix Ewropea ECLI, jiġifieri l-ġurisprudenza tal-qrati li ġejjin:

  • il-Qorti Kostituzzjonali (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof)
  • il-Qorti ta’ Kassazzjoni (Cour de cassationHof van Cassatie)
  • il-qrati tal-appell (cour d’appel / hof van beroep)
  • il-qrati tal-appell dwar l-impjieg (cour du travailarbeidshof)
  • il-qrati tal-ewwel istanza (tribunal de première instancerechtbank van eerste aanleg)
  • il-qrati kummerċjali (tribunal de l'entrepriseondernemingsrechtbank)
  • il-qrati dwar l-impjieg (tribunal du travailarbeidsrechtbank)

Monitoraġġ ta’ proċedimenti li għadhom għaddejja

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Hija prevista informazzjoni dwar:

L-eżistenza ta’ kawża / appell?

Iva

Iva

Il-fatt li l-kawża għadha pendenti?

Iva

Le

L-eżitu ta’ kawża / appell?

Iva

Le

In-natura irrevokabbli u finali ta’ deċiżjoni?

Le

Le

Il-fatt li proċedimenti ulterjuri jistgħu jitressqu quddiem

- qorti oħra (eż. il-Qorti Kostituzzjonali)

- il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

- il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Iva

Iva

Iva/Le

Iva/Le

Iva/Le

Iva/Le


Regoli dwar il-pubblikazzjoni

F’livell nazzjonali?

Għal deċiżjonijiet ta’ xi qrati?

Jeżistu regoli mandatorji dwar il-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet tal-qrati?

Le

Le


Jeżistu regoli ta’ kondotta mhux vinkolanti.

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Huwa t-test sħiħ li jiġi ppubblikat jew partijiet magħżula?

Partijiet magħżula

Partijiet magħżula

Jekk jiġu ppubblikati partijiet magħżula, x’inhuma l-kriterji?

Interess soċjetali u legali

Interess soċjetali u legali

L-aħħar aġġornament: 04/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.