Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Bulgarija

Din it-taqsima tipprovdilek ħarsa ġenerali tal-każistika Bulgara kif ukoll deskrizzjoni u links għall-bażijiet tad-data tal-każistika rilevanti. Il-Qorti Suprema Amministrattiva (SAC) għandha s-superviżjoni ġenerali tal-implimentazzjoni eżatta u ġusta tal-liġijiet fil-ġustizzja amministrattiva. Is-SAC titratta appelli u protesti kontra atti tal-Kunsill tal-Ministri, tal-Prim Ministru, tal-Viċi Prim Ministri, tal-Ministri, tal-kapijiet ta' istituzzjonijiet oħrajn li jaqgħu direttament taħt il-Kunsill tal-Ministri, atti tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem, atti tal-Bank Nazzjonali Bulgaru, atti tal-gvernaturi tad-distrett, kif ukoll atti oħrajn speċifikati fil-liġi. Il-qorti tagħti deċiżjoni dwar disputi dwar il-legalità tal-istrumenti leġislattivi delegati. F'istanza ta' kassazzjoni, hija teżamina d-deċiżjonijiet tal-qorti dwar każijiet amministrattivi u titratta talbiet biex treġġa' lura deċiżjonijiet effettivi tal-qorti f'każijiet amministrattivi. Il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni (VKS) hija l-istanza ġudizzjarja suprema f'każijiet kriminali, kummerċjali u ċivili. Il-ġurisdizzjoni tagħha tkopri t-territorju sħiħ tar-Repubblika tal-Bulgarija. Il-ġustizzja hija amministrata minn Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, Qorti Suprema Amministrattiva, qrati tal-appell, qrati distrettwali, qrati militari u qrati reġjonali.  Is-sentenzi u d-deċiżjonijiet jinżammu f'bażijiet tad-data ta' informazzjoni fil-qrati rispettivi, kemm f'verżjonijiet stampati kif ukoll elettroniċi.

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-każistika disponibbli fuq sit elettroniku

Il-Qorti Amministrattiva Suprema għandha sit elettroniku sa mill-bidu tas-sena 2002. Is-sit kien maħluq sabiex jissodisfa l-ħtiġiet tal-individwi, l-entitajiet legali u l-korpi amministrattivi li jeħtieġu aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet ġudizzjarji tal-qorti.

Il-każistika hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-qorti. L-aċċess għall-bażi ta' data huwa soġġett għar-reġistrazzjoni, li hija standard u mingħajr ħlas (isem tal-utent u password).

Il-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema għandha sit elettroniku li jipprovdi aċċess dirett għall-bażi ta' data tal-informazzjoni tal-Qorti Suprema.

Preżentazzjoni ta' deċiżjonijiet / Titoli

Il-Qorti Amministrattiva Suprema

M'hemm ebda titolu li jintroduċi d-deċiżjonijiet jew l-attivitajiet l-oħrajn tal-Qorti Amministrattiva Suprema disponibbli fuq l-internet. Att jidher bin-numru tiegħu, id-data tal-ħruġ u n-numru tal-każ li jirreferi għalih, pereżempju:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Il-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema

Is-sentenzi jinħarġu bħala kopji stampati u huma ppubblikati fil-bullettin, il-yearbook u s-sit elettroniku tal-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema tar-Repubblika tal-Bulgarija.

L-alternattivi ta' tfittxija huma dawn li ġejjin: bl-informazzjoni fil-qorti u l-ismijiet tal-partijiet għall-każ; bin-numru tal-każ kif irreġistrat mal-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema; bin-numru tal-każ fit-taqsima tal-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema.

Verżjonijiet kompluti tas-sentenzi (mingħajr id-data personali) mogħtija wara l-1 ta' Ottubru 2008 huma aċċessibbli permezz tal-link fin-naħa t'isfel tal-paġna tas-'search result'.

Aħbarijiet u stqarrijiet għall-istampa mill-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema tar-Repubblika tal-Bulgarija huma ppubblikati regolarment fit-taqsima tal-uffiċċju tal-istampa tas-sit elettroniku tal-Qorti Suprema. Is-sentenzi f'każijiet ta' interess pubbliku kbir huma ppubblikati f'din it-taqsima u anke fil-bażi ta' data tal-informazzjoni tal-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema.

Formati

Il-Qorti Amministrattiva Suprema

Il-każistika hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tas-SAC f'format HTML.

Il-Qorti ta' Kassazzjoni Suprema

Il-każistika hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-VKS f'format PDF.

Il-qrati kkonċernati

Proċedimenti ulterjuri

Qrati Supremi - SAC u VKS

Qrati oħrajn

L-informazzjoni hija disponibbli dwar:

  • appelli?

Iva

Iva

  • jekk każ għadux pendenti?

Iva

Iva

  • ir-riżultat tal-appelli?

Iva

Iva

  • l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Iva

Iva

  • proċedimenti ulterjuri quddiem:      

  qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali…)?

  il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

  il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Ma japplikax

Ma japplikax


Regoli dwar il-pubblikazzjoni

Fil-livell nazzjonali?

Fil-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-każistika:

Iva - l-Artikolu 64(1) tal-Att dwar is-Sistema Ġudizzjarja

Iva


Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Il-każistika tiġi ppubblikata fl-intier tagħha jew parti biss?

SAC u VKS - każistika sħiħa

Każistika kollha/parti biss

Jekk tintgħażel parti, liem kriterji huma applikati?

Ma japplikax

Ma japplikax


L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.