Nacionalna sudska praksa

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Baza podataka Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Baza sudske prakse „SupraNova“ sadrži odluke općinskih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, Visokog trgovačkog suda, Visokog prekršajnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Za svaku odluku dostupni su osnovni podaci: naziv suda koji je donio odluku, naziv odjela, vrsta predmeta, datum odluke i datum objave uz cjeloviti tekst u doc, pdf i html formatu. Sve odluke koje su donesene nakon 1. siječnja 2004. uz cjeloviti tekst imaju pridružene indeksne podatke, a određene odluke donesene nakon 1. siječnja 2016. imaju ECLI i broj.

Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).

Cjeloviti tekst koji se objavljuje široj javnosti, razlikuje se od originalnog teksta u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Zbog zaštite stranaka u postupku izostavljaju se identifikacijski podaci o fizičkim i pravnim osobama, prema Pravilima o anonimizaciji sudskih odluka i Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Donesenim pravilima o objavljivanju sudskih odluka predviđeno je:

  1. da sudovi samostalno odabiru značajnije odluke koje će javno objaviti, te
  2. da se objavljuju odluke nižih sudova na koje se Vrhovni sud RH poziva prema čl. 396.a Zakona o parničnom postupku

Na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske suđenje je organizirano u specijaliziranim vijećima (sedam vijeća) i vijećima za ocjenu zakonitosti općih akata (pet vijeća).

Sudske odluke koje donose suci u vijećima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske evidentiraju se, indeksiraju i šalju na objavu putem interneta po nalogu suca raspoređenog u Službu za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Predsjednici 1.-7. Vijeća te sudac i savjetnici Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u tiskanoj publikaciji (bilten kojeg Visoki upravni sud Republike Hrvatske redovito izdaje svake godine).

Također sentence odluka koje su sadržane u biltenu objavljuju se i na internetskoj stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske pod materijom u koju ulaze.

S druge strane sve odluke vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata objavljuju se na internetskim strancima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.