Każistika nazzjonali

Iċ-Ċekja

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali tal-ġurisprudenza fir-Repubblika Ċeka kif ukoll deskrizzjoni ta’ u links għal bażijiet tad-dejta relevanti ta’ ġurisprudenza.

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

Każistika disponibbli fuq l-internet

Il-każistika hija aċċessibbli għall-pubbliku fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja https://www.justice.cz/, (referenza "Judikatura" (każistika)).

Kull waħda mill-qrati li ġejjin għandha bażi tad-dejta tal-każistika tagħha stess:

  • il-Qorti Kostituzzjonali (Ústavní soud)
  • il-Qorti Suprema (Nejvyšší soud)
  • Il-Qorti Amministrattiva Suprema (QAS) (Nejvyšší správní soud).

Taqsiriet tad-deċiżjonijiet kollha meħuda mill-QAS huma ppubblikati, f’forma anonimizzata, fis-sit elettroniku tal-QAS. Uħud mid-deċiżjonijiet tal-QAS, kif ukoll xi wħud meħuda minn qrati amministrattivi inferjuri u magħżula mill-plenum tal-imħallfin kollha tal-QAS skont l-importanza tad-deċiżjonijiet, huma ttrattati f’aktar dettall.

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet / titoli

Is-sentenzi huma disponibbli fis-siti elettroniċi tal-qrati supremi rilevanti.

Formati

Il-każistika hija disponibbli f’format html.

Il-qrati konċernati

Il-qrati li ġejjin huma konċernati:

Proċedimenti ulterjuri

Qorti Suprema

Qrati oħra

Hija disponibbli informazzjoni dwar:

l-appelli?

Le

Iva (https://www.justice.cz/, referenza InfoSoud)

jekk każ għadux għaddej?

Le

Iva (InfoSoud)

ir-riżultat tal-appelli?

Le

Iva (InfoSoud)

l-irrevokabilità tad-deċiżjoni?

Le

Le

dwar proċedimenti ulterjuri quddiem:

qorti domestika oħra (eż. il-Qorti Kostituzzjonali)?

il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Regoli tal-pubblikazzjoni

fil-livell nazzjonali?

fil-livell ta' qorti?

Hemm regoli li jorbtu għall-pubblikazzjoni tal-każistika

Iva

Iva

Qorti Suprema

Qrati oħra

Il-każistika kollha tiġi ppubblikata jew selezzjoni biss?

Anonimizzata bis-sħiħ

Anonimizzata bis-sħiħ

Jekk issir selezzjoni,

xi kriterji jiġu applikati?

Protezzjoni tad-dejta personali

Il-bażijiet ta’ dejta legali

L-isem u l-URL tal-bażi tad-dejta

Il-Portal tal-amministrazzjoni pubblika

L-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Deskrizzjoni fil-qosor tal-kontenut

Il-bażi tad-dejta fiha l-leġiżlazzjoni tar-Repubblika Ċeka biċ-Ċek.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.