Każistika nazzjonali

Danimarka

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

Domsdatabasen [Bażi tad-data dwar is-Sentenzi] hija bażi tad-data li fiha deċiżjonijiet magħżula tal-qrati Daniżi.

Din qed tiġi popolata gradwalment, u tibda fl-2022. Il-bażi tad-data fiha deċiżjonijiet ċivili, flimkien ma’ għażla żgħira ta’ sentenzi f’każijiet kriminali ta’ interess pubbliku partikolari.

Il-bażi tad-data tista’ tintuża mingħajr ħlas.

Din tista’ tinstab fl-indirizz: https://domsdatabasen.dk/

L-aħħar aġġornament: 17/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.