Każistika nazzjonali

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Il-każistika magħmula disponibbli fuq sit web

Preżentazzjoni ta’ deċiżjonijiet/Intestaturi

Il-Kunsill tal-Istat (Symvoúlio tis Epikrateías)

Il-Qorti Suprema (Áreios Págos) (qorti ta’ kassazzjoni ċivili u kriminali)

Qrati oħrajn

Każistika ppreżentata bl-intestaturi

Iva

(is-sommarji tas-sentenzi tal-Plenarja bit-titlu korrispondenti ġew ippostjati mill-2018)

Iva

(is-sentenzi kriminali u ċivili kollha mill-2006)

Iva

(is-sommarji tas-sentenzi tal-akbar qrati amministrattivi huma ppubblikati fuq is-sit web tal-Kunsill tal-Istat)

(huwa possibbli li tfittex każistika fuq is-sit web tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Piraeus ((Protodikeío) u l-Qorti tal-Appell (Efeteío))

Eżempji ta’ intestatura/i

Testmenti, Vetturi bil-Mutur, Impjieg, Kumpens, Appelli

Formati

Il-Kunsill tal-Istat u l-Qorti Suprema

Qrati oħrajn

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

X’formati oħra jintużaw?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (qrati amministrattivi)

Le

(qrati oħra)

HTML (qrati amministrattivi)

Le

(qrati oħra)

Proċedimenti oħra

Il-Kunsill tal-Istat

Qorti Suprema

Qrati amministrattivi

Qrati oħrajn

L-informazzjoni hija disponibbli għall-appelli?

Iva

Iva

Iva

Iva

Dwar jekk każ għadux pendenti?

Iva

Iva

Iva

Iva

Dwar l-eżitu tal-appelli?

Iva

Iva

Iva

Il-Qorti tal-Prim’Istanza u l-Qorti tal-Appell ta’ Piraeus

Dwar l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Iva

Iva

- Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni Iva, jekk mhix appellata

Le

Dwar proċedimenti sussegwenti quddiem qorti nazzjonali oħra (Qorti Kostituzzjonali, eċċ.)?

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

Il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Iva

Iva

Iva

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Ir-regoli tal-pubblikazzjoni

Fil-livell nazzjonali?

Fil-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-każistika?

Iva

{id-data personali – il-Liġi 4624/19 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data [ir-Regolament (UE) 2016/679]}

Iva

{id-data personali – il-Liġi 4624/19 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data [ir-Regolament (UE) 2016/679]}

Il-Kunsill tal-Istat u l-Qorti Suprema

Qrati oħrajn

Il-każistika kollha ppubblikata jew parti minnha?

- Il-Kunsill tal-Istat: Madwar 80 % tad-deċiżjonijiet kollha diġà ġew ippubblikati. Id-deċiżjonijiet kollha se jiġu ppubblikati gradwalment.

- Il-Qorti Suprema tippubblika l-każistika sħiħa għal sentenzi kriminali u ċivili, ħlief sentenzi skont il-proċedura fl-Artikolu 565 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Kódikas Politikís Dikonomías).

- Qrati amministrattivi: Tiġi ppubblikata selezzjoni ta’ każistika tal-qrati.

- Il-Qorti tal-Prim’Istanza u l-Qorti tal-Appell ta’ Piraeus:

Tiġi ppubblikata selezzjoni ta’ każistika tal-qrati.

Jekk issir selezzjoni, x’inhuma l-kriterji applikati?

- Il-Kunsill tal-Istat: Notifika tal-kawża

- Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni Notifika tal-kawża

Il-Kunsill tal-Istat

Qorti Suprema

Qrati oħrajn

Id-deċiżjonijiet tal-qorti huma disponibbli b’mod anonimu fuq il-web (ismijiet imneħħija)?

Iva

Iva

Iva

Jekk iva, liema deċiżjonijiet?

Il-Kunsill tal-Istat janonimizza s-sentenzi kollha ppubblikati fuq is-sit web tiegħu.

Iva

- barra s-sentenzi skont il-proċedura fl-Artikolu 565 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Deċiżjonijiet mill-

1990

2006

2017

Links relatati

Qorti Suprema

Il-Kunsill tal-Istat

Il-Qorti tal-Appell ta’ Ateni

- Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni

Il-Qorti Amministrattiva tal-Prim Istanza ta’ Ateni

Il-Qorti tal-Prim Istanza ta’ Ateni

L-aħħar aġġornament: 04/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.