Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet / Titoli


Il-Kunsill tal-Istat (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Il-Qorti Suprema (Άρειος Πάγος) (qorti ċivili u kriminali tal-kassazzjoni)

Qrati oħra

Ġurisprudenza ppreżentata b’titoli

Iva

(is-sommarji tas-sentenzi tal-Plenarja b’titolu korrispondenti ilhom jiġu ppubblikati mill-2018)

Iva

(is-sentenzi kriminali u ċivili kollha mill-2006)

Iva

(is-sommarji tas-sentenzi tal-akbar qrati amministrattivi jiġu ppubblikati fis-sit web tal-Kunsill tal-Istat)

Mill-2006, fil-Qorti Suprema, perċentwal żgħir tas-sentenzi kriminali ġew ikkategorizzati skont it-titolu. Għalhekk, is-sentenzi jistgħu jiġu aċċessati permezz tat-titolu. Is-sentenzi ċivili u kriminali jistgħu jiġu aċċessati permezz tan-numru tal-pubblikazzjoni.

Il-Qorti tal-Appell ta’ Ateni (Εφετείο Αθηνών) ma tippubblikax sentenzi ċivili jew kriminali online. Is-sentenzi ċivili jiġu ppubblikati fis-siti web amministrattivi korrispondenti bin-numri u s-sommarji, iżda mhumiex ikkategorizzati. La n-numri u lanqas ir-riżultati tas-sentenzi kriminali ma jiġu ppubblikati.

Eżempji ta’ titolu/titoli

Frodi, Stupru, Manteniment imħallas tard, Tixħim

Formati


Il-Kunsill tal-Istat u l-Qorti Suprema

Qrati oħra

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Liema formati oħra jintużaw?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (qrati amministrattivi)

Le

(qrati oħra)

HTML (qrati amministrattivi)

Le

(qrati oħra)

Proċedimenti ulterjuri


Il-Kunsill tal-Istat

Il-Qorti Suprema

Il-Qrati amministrattivi

Qrati oħra

Hemm informazzjoni disponibbli

fir-rigward tal-appelli?

Iva

Iva

Iva

Iva

fir-rigward ta’ jekk kawża għadhiex pendenti?

Iva

Iva

Iva

Iva

fir-rigward tar-riżultat tal-appelli?

Iva

Iva

Iva

-Le

-Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ateni (Πρωτοδικείο Αθηνών): Iva (għal appelli quddiem qrati inferjuri)

fir-rigward tal-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Iva

Iva

- Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni: Iva, jekk ma tiġix appellata

Le

fir-rigward ta’ proċedimenti ulterjuri quddiem:

qorti nazzjonali oħra (il-Qorti Kostituzzjonali…)?

il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Iva

Iva

Iva

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Regoli tal-pubblikazzjoni


fil-livell nazzjonali?

fil-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza?

Iva

{id-data personali – il-Liġi 4624/19 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data [ir-Regolament (UE) 2016/679]}

Iva

{id-data personali – il-Liġi 4624/19 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data [ir-Regolament (UE) 2016/679]}


Il-Kunsill tal-Istat u l-Qorti Suprema

Qrati oħra

Qed tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa jew għażla minnha biss?

- Il-Kunsill tal-Istat: Madwar 80 % tad-deċiżjonijiet kollha diġà ġew ippubblikati. Gradwalment, se jiġu ppubblikati d-deċiżjonijiet kollha.

- Il-Qorti Suprema tippubblika l-ġurisprudenza kollha għas-sentenzi kriminali u ċivili, ħlief għal sentenzi skont il-proċedura fl-Artikolu 565 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

- Il-Qrati Amministrattivi: Tiġi ppubblikata għażla tas-sentenzi tal-qorti.

Jekk issir għażla, x’inhuma l-kriterji applikati?

- Il-Kunsill tal-Istat: Is-sinifikat tal-kawża

- Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni: Is-sinifikat tal-kawża


Il-Kunsill tal-Istat

II-Qorti Suprema

Qrati oħra

Id-deċiżjonijiet tal-qorti huma disponibbli fuq il-web f’forma anonimizzata (bl-ismijiet imneħħija)?

Iva

Iva

Le

Jekk iva,

id-deċiżjonijiet kollha?

Il-Kunsill tal-Istat janonimizza s-sentenzi kollha ppubblikati fis-sit web tiegħu.

Iva

-ħlief is-sentenzi skont il-proċedura fl-Artikolu 565 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.


id-deċiżjonijiet mill-

1990

2006


Links relatati

II-Qorti Suprema

Il-Kunsill tal-Istat

Il-Qorti tal-Appell ta’ Ateni

Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Ateni

Il-Qorti Amministrattiva tal-Prim’Istanza ta’ Ateni

Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ateni

L-aħħar aġġornament: 09/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.