Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet/ Intestatura

Kunsill tal-Istat (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Il-Qorti tal-Appell (Άρειος Πάγος) (Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali (Il-Qorti tal-Kassazzjoni)

Qrati oħra

Ġurisprudenza ppreżentata bl-intestaturi

Le

Iva (mill-2008 sal-2011 is-sentenzi kriminali kollha)

Le

Quddiem il- Qorti Suprema b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali, is-sentenzi kriminali ġew imqassma f'kategoriji skont it-titolu mill-2008 (serje sħiħa sal-2011). Għalhekk inti tista' taċċessa s-sentenzi kollha skont it-titolu. Is-sentenzi ċivili u kriminali huma disponibbli biss skont in-numru tal-kawża jew riċerka tat-test jew min-numru tal-pubblikazzjoni.

Għas-sentenzi tal- Kunsill tal-Istat u tal- Qorti Amministrattiva tal-Appell ta' Ateni (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), il-ġurisprudenza bl-intestatura hija disponibbli biss għall-Imħallfin.

Il- Qorti tal-Appell ta' Ateni (Εφετείο Αθηνών) ma tippubblikax sentenzi ċivili jew kriminali onlajn. Sentenzi ċivili jiġu ppubblikati onlajn fuq is-siti elettroniċi amministrattivi kkonċernati bin-numri u t-taqsira rispettivi tagħhom, iżda mhux f'kategorija. L-anqas ma jiġu ppubblikati n-numri jew l-eżitu tas-sentenzi kriminali.

Eżempji ta' intestatura/i

Frodi, Stupru, Manteniment tardiv, Tixħim

Formati

Kunsill tal-Istat u l-Qorti tal-Appell b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali

Qrati oħra

Dokument

Metadejta

Dokument

Metadejta

X’formati oħrajn jintużaw?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (Qrati Amministrattivi)

Le

(Qrati oħrajn)

HTML (Qrati Amministrattivi)

Le

(Qrati oħrajn)
Proċedimenti ulterjuri

Kunsill tal-Istat

Qorti tal-Appell b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali

Qrati Amministrattivi

Qrati oħrajn

Hija disponibbli informazzjoni dwar

appelli?

Iva

Le

Iva

Iva

jekk kawża għadhiex pendenti?

Iva

Le

Iva

Iva

dwar l-eżitu tal-appelli?

Iva

Le

Iva

- Le

- Qorti tal-Prim'Istanza ta' Ateni (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Iva (għall-appelli mill-Qrati inferjuri)

l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Iva

Le

- Qorti Amministrattiva tal-Appell ta' Ateni:
Iva, jekk mhux appellata

Le

fir-rigward ta' proċedimenti ulterjuri quddiem

qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali …)?

il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Iva

Iva

Iva

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Regoli tal-pubblikazzjoni

Fuq il-livell nazzjonali?

Fuq il-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti rigward il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza ?

Iva

(dejta personali- Liġi 2472/97, Opinjoni Nru 2/2006 tal-Awtorità dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali)Le

Le

(jekk għal użu amministrattiv)

Kunsill tal-Istat u l-Qorti tal-Appell b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali

Qrati oħrajn

Tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa jew għażla biss?

- Kunsill tal-Istat: Għażla ta' ġurisprudenza sħiħa

- Il-Qorti tal-Appell tippubblika l-ġurisprudenza sħiħa għad-deċiżjonijiet ċivili u kriminali, ħlief id-deċiżjonijiet skont il-proċedura tal-Artikolu 565 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili

- il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta' Ateni: Għażla sħiħa ta' ġurisprudenza

Jekk issir għażla,

x’inhuma l-kriterji applikati?

Kunsill tal-Istat: Importanza tal-każ

- il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta' Ateni: Importanza tal-każ

Kunsill tal-Istat

Qorti tal-Appell b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali

Qrati oħrajn

Id-deċiżjonijiet tal-qrati li jkunu disponibbli fis-sit elettroniku jagħmlu użu mill-anonimat (tneħħija tal-ismijiet)?

Le

Iva

Le

Jekk iva,

id-deċiżjonijiet kollha?

Iva

- ħlief id-deċiżjonijiet skont il-proċedura tal-Artikolu 565 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili

deċiżjonijiet mill-

2007

Ħoloq relatati

Il-Qorti tal-Appell b'Ġuriżdizzjoni Ċivili u Kriminali

Kunsill tal-Istat

Il-Qorti tal-Appell ta' Ateni

il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta' Ateni

il-Qorti Amministrattiva tal-Prim'Istanza ta' Ateni

L-aħħar aġġornament: 25/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.