Każistika nazzjonali

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet/Titoli

Wara li tkun saret it-tiftixa r-riżultati jiġu ppreżentati bil-mod li ġej:

Nru.

Qorti

Sena

Tip ta’ każ

Numru tal-każ

Imħallef

Data tad-deċiżjoni

Riżultat tas-smiegħ tal-każ

Ċivili, kriminali jew amministrattiv

Isem, kunjom u kodiċi

Link għall-fajl tad-deċiżjoni f’format DOC


Formati

Il-ġurisprudenza hija disponibbli fil-format li ġej:

*.doc

Qrati kkonċernati

Il-qrati li ġejjin huma rappreżentati fil-bażi tad-dejta:

 1. Qorti Suprema (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Qorti tal-Appell (Apeliacinis teismas)
 3. Qorti distrettwali ta' Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Qorti distrettwali ta' Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Qorti distrettwali ta' Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Qorti distrettwali ta' Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Qorti distrettwali ta' Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Il-Qorti Amministrattiva Suprema (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Qorti amministrattiva reġjonali ta' Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Qorti amministrattiva reġjonali ta' Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Qorti amministrattiva reġjonali ta' Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Qorti amministrattiva reġjonali ta' Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Qorti amministrattiva reġjonali ta’ Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Proċedimenti ulterjuri

Qrati superjuri

Qrati oħra

L-informazzjoni hija disponibbli:

 • dwar appelli?

Le

Le

 • dwar jekk każ għadux pendenti?

Le

Le

 • dwar ir-riżultat ta’ l-appelli?

Le

Le

 • dwar jekk deċiżjoni hijiex irrevokabbli?

Le

Le

 • dwar proċedimenti ulterjuri quddiem:

qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali…)?

il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Le

Le


Regoli tal-pubblikazzjoni

 • Id-deċiżjonijiet tal-qrati huma ppubblikati skond ir-regolament tal-2005 tal-Kunsill tal-Qorti Nru. 13P-378 PDF (148 Kb) lt.
 • Id-deċiżjoni sħiħa impersonalizzata hija ppubblikata.
L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.