Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet/Titoli

It-titolu jissejjaħ “indikazzjoni tal-kontenut”, u jista’ jikkonsisti f’nota fuq nett tal-paġna (sentenza waħda), sommarju twil jew qasir, xi kelmiet prinċipali, paragrafu li jiġbor fil-qosor il-liġi li hija s-suġġett tal-kawża, jew ċitazzjoni litterali tal-iktar pronunzjament importanti fid-deċiżjoni.

Eżempju ta’ titolu/i

Il-Liġi applikabbli għall-kiri: kanċellazzjoni tal-kuntratt ta’ kiri ta’ spazju għal uffiċċju (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formati

Fis-sit elettroniku l-ġurisprudenza hija disponibbli f’format HTML. L-utenti professjonali jistgħu jniżżluha mis-sit f’format XML.

Qrati kkonċernati

Fis-sit elettroniku tal-Faċilità ta’ Tiftix, il-Ġudikatura Olandiża u l-Qorti Suprema tal-Olanda tista’ ssib is-sentenzi tal-qrati kollha. Dawn huma:

  • Il-Qorti Suprema (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • It-Tribunal tal-Appelli Ċentrali (Centrale Raad van Beroep)
  • It-Tribunal tal-Appelli tal-Kummerċ u l-Industrija (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Erba’ qrati tal-appell (Gerechtshoven)
  • Ħdax-il qorti tad-distrett (Rechtbanken)

Proċedimenti ulterjuri

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Hija disponibbli informazzjoni dwar

– l-appelli?

Le

Le

– jekk kawża għadhiex pendenti?

Le

Le

– ir-riżultat tal-appelli?

Le

Le

– l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Le

Le

– proċedimenti ulterjuri quddiem

– qorti interna oħra (Qorti Kostituzzjonali…)?

– il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

– il-Qorti tad-Drittijet tal-Bniedem?

Le

Le


Regoli tal-pubblikazzjoni

Il-qrati nfushom żviluppaw żewġ linji gwida dwar il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza. Linja gwida minnhom hija dwar l-użu tal-anonimat (it-tneħħija tad-dettalji personali) u l-oħra hija dwar is-selezzjoni.

Din il-linja gwida hija bbażata fuq ir-rakkomandazzjoni R (95) 11 “Dwar is-selezzjoni, l-ipproċessar, il-preżentazzjoni u l-arkivjazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-qrati f’sistemi ta’ rkupru ta’ informazzjoni legali” tal-Kunsill tal-Ewropa: l-ogħla ġurisdizzjonijiet jippubblikaw il-kawżi kollha, sakemm ma jkunx ċar li dawn ma jkunux ta’ interess legali jew għas-soċjetà, iżda l-qrati l-oħra jippubblikaw biss dawk il-kawżi li għandhom interess legali jew għas-soċjetà ċar.

Links relatati

Faċilità ta’ Tiftix, il-Ġudikatura Olandiża u l-Qorti Suprema tal-Olanda

L-aħħar aġġornament: 09/02/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.