Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet / Titoli

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Ġurisprudenza ppreżentata bit-titoli

 • Tribunal Kostituzzjonali (Trybunał Konstytucyjny)
 • Qorti Suprema Amministrattiva (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Qorti Suprema (Sąd Najwyższy) (is-sentenzi ta' erba' awli) :
  • Awla tad-Dritt Kriminali,
  • Awla tad-Dritt Ċivili,
  • Awla tad-Dritt tax-Xogħol, tas-Sigurtà Soċjali u tal-Affarijiet Pubbliċi
  • Awla Militari

Le


Eżempju ta’ titolu/i

Tribunal Kostituzzjonali – Għotja tal-Komunità fl-attivitajiet ta’ skola tat-trabi mhux pubblika.

Spjegazzjoni

Id-deċiżjoni tal-2008-12-18, numru K 19/07

Tip ta’ deċiżjoni (sentenza/deċiżjoni/...), data u numru ta’ riferenza tal-fajl tal-każ.

Għotja tal-Komunità fl-attivitajiet ta’ skola tat-trabi mhux pubblika.

Titolu

Z.U. 2008 / 10A / 182

Pubblikat fil-kollezzjoni uffiċjali tal-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Kostituzzjonali, maħruġa mill-Uffiċċju tat-Tribunal

Dz. U. 2008.235.1618 ta’ 2008-12-30

Pubblikat fl-ġurnal uffiċjali

Links għas-sentenza f’formati MS WORD u PDF


Qorti Amministrattiva Suprema

2009-04-07

Is-sentenza hija irrevokabbli

Data tal-irċevuta

2007-09-10

Isem tal-qorti

Qorti Amministrattiva Suprema (Naczelny Sąd Administracyjny)

Ismijiet tal-imħallfin

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbolu b’deskrizzjoni:

6110 VAT

Kliem prinċipali:

Proċedura ta’ taxxa

VAT

Każijiet oħrajn relatati:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Kontra:

Direttur tal-Kamra Fiskali

Kontenut

Is-sentenza appellata ġiet imħassra, u l-każ ġie ttrasferit lill-qorti amministrattiva tad-distrett għall-eżaminazzjoni mill-ġdid

Referenza għal-liġi:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 par. 1, art. 108 par. 2 pkt 2 lit a, art. 116 par. 1, art. 118 par. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Att tad-29 ta’ Awissu 1997 dwar il-proċedura tat-taxxa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 4, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a, art. 151
Att tat-30 ta' Awissu 2002 dwar il-proċedura tal-qrati amministrattivi (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.
Regolament tal-President tar-Repubblika tal-Polonja tal-24 ta’ Ottubru 1934 dwar il-l-għamla ta’ proċediment (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Proċidement tal-Liġi dwar l-Irkupru tal-Kumpaniji


Formati

 • Tribunal Kostituzzjonali (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Qorti Amministrattiva Suprema (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Qorti Suprema (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Qorti Amministrattiva Suprema – HTML

Proċedimenti ulterjuri

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Hemm informazzjoni disponibbli dwar l-appell?

Iva, minn tribunal kostituzzjonali.

Is-sentenzi kollha tal-qorti suprema huma riżultat ta’ appell.

Dejta mhux disponibbli

– Il-każ għadu pendenti?

Iva, fit- tribunal kostituzzjonali.

L-appell quddiem il-Qorti Suprema jsir skont il-kontenut tas-sentenza.

Dejta mhux disponibbli

Ir-riżultat tal-appelli?

Iva

Dejta mhux disponibbli

– Id-deċiżjoni hija irrevokabbli?

Iva, fit- tribunal kostituzzjonali

Iva, fejn il-każ tressaq quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema

Issir deċiżjoni skont il-kontenut tas-sentenza.

Dejta mhux disponibbli

Kien hemm proċedimenti qabel quddiem qorti interna oħra:

Qorti kostituzzjonali?

Qorti esterna:

Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

Qorti tad-Drittijiet Umani?

Le

Dejta mhux disponibbli


Hemm qrati amministrattivi provinċjali (l-ewwel istanza) kif ukoll il-Qorti Amministrattiva Suprema (tieni istanza) li għalihom is-sentenzi huma disponibbli fuq is-sit elettroniku. Hemm ukoll link bejn is-sentenzi rilevanti.

Regoli tal-pubblikazzjoni

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza fil-Polonja. Japplikaw għal dawn:

 • It-Tribunal Kostituzzjonali (Trybunał Konstytucyjny),  li għalih tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa
 • Il-Qorti Amministrattiva Suprema (Naczelny Sąd Administracyjny), li għaliha tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa
 • Il-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy), li għaliha tiġi ppubblikata biss għażla mill-ġurisprudenza,

Ir-responsabbiltajiet tal-pubblikazzjoni tal-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy)  huma stabbiliti fl-Artikolu 7 tal-Att dwar il-Qorti Suprema (23 ta’ Novembru 2002) ) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym).  Skont il-ktieb ta’ istruzzjonijiet tal-Qorti Suprema, il-korrispondent tal-istampa u l-assistenti tal-imħallef huma inkarigati mis-servizz tal-pubblikazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza tat-Tribunal Kostituzzjonali (Trybunał Konstytucyjny)  hija prevista fl-Artikolu 190 tal-Kostituzzjoni Pollakka.

Verżjoni sħiħa ta’ sentenza tiġi ppubblikata fuq is-sit elettroniku malli l-imħallfin ikunu ffirmaw il-ġustifikazzjoni

L-Artikolu 42 tal-Att dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Amministrattivi (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) jimponi wkoll l-obbligu tal-pubblikazzjoni fuq il-President tal-Qorti Amministrattiva Suprema Prezes (Naczelnego Sądu Administracyjnego). Regoli aktar dettaljati huma speċifikati mill-Ordinanza tal-President tal-Qorti Amministrattiva Suprema, li jipprovdi għall-istabbiliment ta’ bażi tad-dejta ċentrali ta’ sentenzi u ta’ informazzjoni dwar każijiet tal-qorti amministrattiva, u dwar l-għoti ta’ aċċess għal dawn is-sentenzi fuq is-sit elettroniku.

L-aħħar aġġornament: 10/12/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.