Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Databank van het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

'SuPra' bevat alle arresten van het hooggerechtshof die sinds 1 januari 1990 zijn gewezen. Daarnaast bevat de databank ook de belangrijkste uitspraken van de andere rechtbanken in Kroatië.

Een jurisprudentiedatabank van recentere datum, met de naam 'SupraNova', bevat de uitspraken van de gemeentelijke en districtsrechtbanken, de handelsrechtbanken, de hoge handelsrechtbank, de hoge politierechtbank en het hooggerechtshof.

Deze databanken bevatten van elke uitspraak de volgende informatie: de rechterlijke instantie (en kamer of afdeling) die de uitspraak heeft gedaan, het soort zaak, de datum van wijzing en de datum van publicatie, en de volledige tekst in doc-, pdf- en html-formaat. Van alle uitspraken die sinds 1 januari 2004 zijn gedaan, zijn de indexgegevens en de volledige tekst beschikbaar.

Met betrekking tot bijzonder belangrijke en interessante uitspraken worden ook juridische standpunten en adviezen gepubliceerd.

De gepubliceerde volledige tekst van de uitspraak voor het algemene publiek verschilt van de oorspronkelijke tekst voor zover de bescherming van de privacy van de procespartijen dit vereist. Meer in het bijzonder zijn uit de tekst alle gegevens verwijderd waaruit de identiteit van natuurlijke of rechtspersonen kan worden afgeleid, overeenkomstig de Regels en Instructies voor de anonimisering van gerechtelijke beslissingen van de president van het hooggerechtshof.

Volgens de regels voor de publicatie van gerechtelijke beslissingen:

  1. selecteren de rechtbanken zelf de belangrijkste uitspraken voor publicatie, en
  2. worden de uitspraken van lagere rechtbanken waarnaar het hooggerechtshof verwijst, steeds gepubliceerd, overeenkomstig artikel 396a van de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

De hoogste administratieve rechtbank bestaat uit twee afdelingen (voor de behandeling van respectievelijk pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en gezondheidszaken en zaken op het gebied van financieel, arbeids- en vermogensrecht) en de Raad voor de toetsing van de rechtmatigheid van algemene wetten.

De dienst voor het toezicht op en het onderzoek van de rechtspraak selecteert elke maand, samen met de presidenten van de betrokken afdelingen, de belangrijkste uitspraken van de desbetreffende maand. Aan het einde van het jaar komen deze dienst en de presidenten van de betrokken afdelingen opnieuw bijeen voor het selecteren van de belangrijkste uitspraken van het desbetreffende jaar. Die uitspraken worden vervolgens opgenomen in het jurisprudentiebulletin dat de rechtbank elk jaar publiceert.

De juridische standpunten en adviezen die ten grondslag liggen aan de in het bulletin opgenomen uitspraken, worden ook op de website van de rechtbank gepubliceerd, in de desbetreffende rubriek.

Ook alle beslissingen van de Raad voor de toetsing van de rechtmatigheid van algemene wetten worden op de website van de rechtbank gepubliceerd.

Laatste update: 04/12/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.