Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de Britse rechtspraak in het rechtsgebied Engeland en Wales. De beschrijving is gericht op de jurisprudentie in voor het publiek gratis toegankelijke gegevensbanken.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Beschikbare rechtspraak in Engeland en Wales

Een groot deel van de in het rechtsgebied Engeland en Wales gedane rechterlijke uitspraken is voor het publiek toegankelijk.

Alle zaken van het Supreme Court en alle belangrijke uitspraken van het Civil Court of Appeal worden geregistreerd. Alle uitspraken van het Administrative Court en een selectie uitspraken van het High Court die van bijzonder juridisch of algemeen belang zijn, worden gepubliceerd. Uitspraken van de afdeling strafrecht van het Court of Appeal worden gepubliceerd als ze van juridisch of algemeen belang zijn. Familierechterlijke en sommige strafrechtelijke uitspraken kunnen worden geanonimiseerd. Beslissingen van het First-tier tribunal en het Upper Tribunal worden gepubliceerd wanneer ze van juridisch of algemeen belang zijn.

Nadat een uitspraak is gedaan, wordt deze doorgaans 24 uur tot twee weken later gepubliceerd. Indien de uitspraak schriftelijk wordt gedaan, dan wordt deze meestal dezelfde dag gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

Uitspraken van het Hogerhuis: archief. Het Hogerhuis (House of Lords) was tot 30 juli 2009 de hoogste beroepsrechtbank van het VK. Alle uitspraken van de Law Lords van het tijdvak van 14 november 1996 tot 30 juli 2009 zijn beschikbaar op de website van het parlement.

Parlementaire archieven. Toegang tot uitspraken van het Hogerhuis van vóór 1996 kan worden verkregen via de parlementaire archieven. De archieven bevatten beroepszaken en andere geregistreerde documenten van de activiteiten van het Hogerhuis als strafrechtelijke instantie vanaf 1621.

Website van het Supreme Court. Sinds 1 oktober 2009 is het Supreme Court van het VK de bevoegde rechtsprekende instantie bij rechtsvragen voor alle civiele zaken in het VK en alle strafzaken in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Alle uitspraken zijn beschikbaar op de website van het Supreme Court.

Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) is een in 1865 opgerichte liefdadigheidsinstelling die juridische rapporten over de strafrechtelijke beslissingen van de Superior and Appellate Courts in Engeland en Wales publiceert. De meeste producten worden alleen aangeboden aan geabonneerden, maar via WLR Daily worden ook binnen 24 uur na de uitspraak samenvattingen van zaken beschikbaar gesteld. Het is ook mogelijk gratis naar een bepaalde zaak te zoeken.

Het British and Irish Legal Information Institute (BAILII) biedt kosteloos online toegang tot primaire juridische informatie, met inbegrip van jurisprudentie. Met de zoekfaciliteit kunnen gebruikers op specifieke zaken of specifieke rechtbanken zoeken, of in meerdere rechtsgebieden tegelijk zoeken.

BAILII selecteert daarnaast via het Open Law Project toonaangevende zaken uit het verleden en maakt deze kosteloos openbaar toegankelijk op internet om kennis over juridische zaken te ondersteunen.

BAILII werkt sinds kort samen met ICLR en biedt nu verwijzingen naar door ICLR opgestelde samenvattingen van uitspraken (voor zover beschikbaar) met de mogelijkheid om het goedgekeurde verslag van de zaak in pdf-formaat van ICLR te bestellen.

De volgende collecties kunnen op de the BAILII-website geraadpleegd worden:

De English Reports, waarin de rechterlijke beslissingen van 1220 tot 1873 zijn vastgelegd, zijn beschikbaar via CommonLII.

Tribunals:

Op de BAILII-website zijn ook bijzonderheden te vinden over uitspraken van verscheidene tribunals in het Verenigd Koninkrijk:

Links

BAILLII House of Lords website van het Supreme Court ICLR

Laatste update: 09/10/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.