Nationale jurisprudentie

Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

In het geval van het hoogste gerechtshof en de meeste andere rechterlijke instanties worden de trefwoorden en het opschrift samen met de data en het registratienummer getoond.

Voorbeeld van opschriften-titels

Hoogste gerechtshof van Finland

trefwoord

Arbeidsovereenkomst – Overgang van onderneming – EU-recht – Gevolgen van de uitlegging van de richtlijn

Registratienummer: S2006/340

Datum van indiening: 29.1.2009

Datum van uitspraak: 23.4.2009

Dossier: 835

korte samenvatting

De zaak heeft betrekking op het recht van een werknemer die zich bij de overgang van een onderneming tevreden heeft gesteld met een compensatie van de overnemer, krachtens hoofdstuk 7, artikel 6 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van de Europese Unie.

wetgeving

Wet op de arbeidsovereenkomsten 55/2001, hoofdstuk 7, artikel 6

Artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van de Europese Unie inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.


Het bovenstaande kader toont de beschikbare informatie over de uitspraken van het hoogste gerechtshof. Het trefwoordveld bevat de trefwoorden en de datum van uitspraak, de korte samenvatting beschrijft de inhoud van de uitspraak en de referenties naar de wetgeving verschaffen informatie over relevante nationale en Europese wetgevingsinstrumenten.

Formats

De Finse jurisprudentie is beschikbaar in HTML-format.

Verdere procedures

Informatie over de verdere procedures kan worden verkregen bij de volgende rechterlijke instanties:

  • algemene informatie over hoger beroep kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
  • informatie over aanhangige zaken kan worden verkregen bij zowel het hoogste gerechtshof als andere rechterlijke instanties,
  • informatie over de uitkomst van beroepsprocedures kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
  • informatie over in kracht van gewijsde gegane vonnissen kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
  • informatie over bij een andere rechtbank gevoerde procedures (zoals het grondwettelijk hof) kan niet worden verkregen bij het hoogste gerechtshof of andere rechterlijke instanties,
  • informatie over bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gevoerde procedures kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof, maar niet bij andere rechterlijke instanties.

Voorschriften voor publicatie

Deze regels zijn bindend voor de publicatie van rechtspraak op nationaal en rechterlijk niveau.

Het hoogste gerechtshof en de gespecialiseerde rechtbanken publiceren de rechtspraak integraal. In andere rechtbanken wordt slechts een selectie van de rechtspraak gepubliceerd, afhankelijk van het belang van de behandelde zaak, de toepassing van nieuwe of gewijzigde wetgeving en de noodzaak van harmonisatie.

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.