Nationale jurisprudentie

Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Duitsland.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

De rechterlijke macht berust bij de rechters; zij wordt uitgeoefend door het federaal grondwettelijk hof, de federale rechtbanken en de rechtbanken van de 16 deelstaten (zie artikel 92 van de grondwet).

Online databanken met rechtspraak

Sinds 2010 publiceert het federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming op de website online rechtspraak (Rechtsprechung im Internet) een selectie van arresten van het federaal grondwettelijk hof, de hoogste federale rechtbanken en het federaal octrooigerecht. Deze informatie is gratis beschikbaar voor belangstellenden.

Daarnaast publiceren het federaal grondwettelijk hof en de federale rechtbanken beslissingen op hun eigen websites. Deze informatie is gratis beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. Op de websites worden ook persberichten gepubliceerd met informatie over belangrijke hangende zaken en de uitkomst daarvan.

Aangezien de Bondsrepubliek Duitsland een federale staat is, zorgen de deelstaten voor de publicatie van hun eigen rechterlijke beslissingen. Daartoe hebben zij zelf websites opgezet, met links op het justitieportaal van de federale overheid en de deelstaten (Justizportal des Bundes und der Länder).

Links

Online rechtspraak

Federaal grondwettelijk hof

Federaal hooggerechtshof

Federale administratieve rechtbank

Federale financiële rechtbank

Federale arbeidsrechtbank

Federaal gerechtshof voor sociale zaken

Federaal octrooigerecht

Justitieportaal van de federale overheid en de deelstaten

Laatste update: 24/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.