Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Duitsland.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof):

Nee

Bundesverwaltungsgericht:

Ja, in speciale uitspraken

Bundesfinanzhof:

Ja

Bundesarbeitsgericht:

Ja

Bundessozialgericht:

Ja

Federale Octrooirechtbank:

Nee


Belangrijke uitspraken van het Bundesverwaltungsgericht (federale administratieve rechtbank) hebben opschriften als titels, waardoor de gebruiker ze gemakkelijk kan vinden.

Uitspraken van het Bundesfinanzhof (federale financiële rechtbank) hebben een soort opschrift, dat de kern van de uitspraak weergeeft.

Voor uitspraken van het Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechtbank) zijn de divisie, de datum en het referentienummer weergegeven.

Voorbeeld van opschriften-titels

Bij het Bundesverwaltungsgericht: declaratie van de kosten van potentieverhogende geneesmiddelen die niet in aanmerking komen voor vergoeding is in strijd met art. 3, lid 1 van de grondwet.

Bij het Bundesfinanzhof: geen verlaagd belastingtarief voor bestuurlijke en administratieve diensten van een geregistreerd bedrijf voor aangesloten ledenassociaties – werkingssfeer van §68, lid 2 onder b Belastingwet – mededinging in de betekenis van §65, lid 3 van de Belastingwet.

Bij het Bundesarbeitsgericht: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, speciale betaling – onder verwijzing naar een unilaterale set wetgeversregels – wijzigingen mogelijk.

Formats

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

document

metagegevens

document

metagegevens

Welke formats worden gebruikt?

Bundesgerichtshof:

pdf

Bundesverwaltungsgericht:

html

Bundesfinanzhof:

html

Bundesarbeitsgericht:

x html 1

Bundesgerichtshof:

pdf

Bundesverwaltungsgericht:

pdf

Bundesfinanzhof:

html

Federale Octrooirechtbank:

pdf

Federale Octrooirechtbank:

geen


Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar over beroepen?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: nee

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

over de resultaten van beroepen?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Bundesgerichtshof: ja

Bundesverwaltungsgericht: nee

Bundesfinanzhof: nee

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

met betrekking tot verdere gerechtelijke procedures voor een andere binnenlandse rechtbank (grondwettelijk hof...)?

het Europees Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht:

nee

Bundesfinanzhof:

ja

Bundesarbeitsgericht:

ja

Bundessozialgericht:

nee

Bundesgerichtshof:

nee

Bundesverwaltungsgericht:

ja, in sommige gevallen

Bundesfinanzhof:

ja

Bundesarbeitsgericht:

ja

Bundessozialgericht:

nee

Bundesgerichtshof:

nee

Bundesverwaltungsgericht:

nee

Bundesfinanzhof:

Bundessozialgericht:

nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Federale Octrooirechtbank:

nee

Federale Octrooirechtbank:

Nee


De Federale Octrooirechtbank maakt deze informatie uitsluitend bekend als zij wordt aangehaald in de volledige tekst van de uitspraak.

Het Bundesverwaltungsgericht publiceert prejudiciële procedures voor het Europees Hof van Justitie op internet.

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Bundesgerichtshof: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: ja


Voor het Bundesverwaltungsgericht zijn de regels vastgelegd in §55 van het reglement van de administratieve rechtbank in combinatie met §169 en §173 van de wet inzake de indeling van de rechtbanken en §1 van de wet inzake vrijheid van informatie.

Voor het Bundesfinanzhof geldt in het algemeen het beginsel van gelijke behandeling, wat inhoudt dat het Bundesfinanzhof rekening moet houden met het recht van de pers op gelijke behandeling van de media. Er geldt daarom een publicatiedatum voor uitspraken van het Bundesfinanzhof. Op die datum wordt de pers geïnformeerd over uitspraken en worden uitspraken op het internet gepubliceerd, bekend gemaakt aan abonnees enz.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

Bundesgerichtshof:

alleen een selectie

Bundesverwaltungsgericht:

alleen een selectie

Bundesfinanzhof:

alleen een selectie

Bundesarbeitsgericht:

volledige publicatie

Bundessozialgericht:

volledige publicatie

Federale Octrooirechtbank:

volledige publicatie

Indien een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Bundesgerichtshof:

alle met redenen omklede uitspraken

('adviezen')

Bundesverwaltungsgericht:

ja, in het geval van fundamentele uitspraken

Bundesfinanzhof:

Alle uitspraken van het Bundesfinanzhof staan op het internet en worden tevens gepubliceerd in de Juris-database, d.w.z. alle uitspraken waarvan de inhoud gedocumenteerd moet worden (dus bijvoorbeeld geen uitspraken die niet met redenen zijn omkleed)

Uitspraken blijven op internet toegankelijk gedurende een periode van 4 jaar. Daarna worden ze verwijderd.

Het Bundesfinanzhof biedt ook elektronische verzending (afzonderlijke uitspraken zijn te bestellen met behulp van het specifieke referentienummer).


Voor het Bundessozialgericht (federale sociale rechtbank) wordt een selectie van de gepubliceerde uitspraken volledig gepubliceerd.

Laatste update: 26/11/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.