Nationale jurisprudentie

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Jurisprudentie op internet

Presentatie van beslissingen/opschriften-titels

Raad van state (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος) (hof van cassatie voor civiele en strafzaken)

Andere gerechten

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

(samenvattingen van arresten van de plenaire vergadering met de bijbehorende opschriften–titels worden sinds 2018 gepubliceerd)

Ja

(alle arresten in civiele en strafzaken, sinds 2006)

Ja

(samenvattingen van arresten van de belangrijkste administratieve gerechten staan op de website van de raad van state)

(de jurisprudentie kan worden geraadpleegd op de website van de rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep van Piraeus)

Voorbeelden van opschriften-titels

Testament, auto’s, werk, schadeloosstelling, beroepszaken

Formats

Raad van state en hooggerechtshof

Andere gerechten

Document

Metagegevens

Document

Metagegevens

Welke andere formats worden gebruikt?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratieve gerechten)

Nee

(andere gerechten)

HTML (administratieve gerechten)

Nee

(andere gerechten)

Verdere procedures

Raad van state

Hooggerechtshof

Administratieve gerechten

Andere gerechten

Is er informatie beschikbaar over een eventueel beroep?

Ja

Ja

Ja

Ja

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

Ja

Ja

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

Ja

Rechtbank van eerste aanleg en hof van beroep van Piraeus

over de onherroepelijkheid van een beslissing?

Ja

Ja

- Administratief hof van beroep van Athene: ja, indien er geen beroep werd aangetekend

Nee

over verdere procedures voor een ander nationaal gerecht (bijv. het constitutioneel hof enz.)?

het Hof van Justitie van de Europese Unie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de gerechten?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

[persoonsgegevens - wet nr. 4624/19 en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)]

Ja

[persoonsgegevens - wet nr. 4624/19 en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)]

Raad van state en hooggerechtshof

Andere gerechten

Is de volledige jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

- Raad van state: ongeveer 80 % van alle beslissingen zijn reeds gepubliceerd. Alle beslissingen zullen geleidelijk worden gepubliceerd.

- Het hooggerechtshof publiceert alle arresten in civiele en strafzaken, met uitzondering van arresten in het kader van de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

- Administratieve gerechten: er wordt een selectie van rechterlijke beslissingen gepubliceerd.

- Rechtbank van eerste aanleg en hof van beroep van Piraeus:

er wordt een selectie van rechterlijke beslissingen gepubliceerd.

Als er een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden er dan toegepast?

- Raad van state: belang van de zaak

- Administratief hof van beroep van Athene: belang van de zaak

Raad van state

Hooggerechtshof

Andere gerechten

Zijn rechterlijke beslissingen geanonimiseerd (namen verwijderd) beschikbaar op het internet?

Ja

Ja

Ja

Zo ja, alle beslissingen?

De raad van state anonimiseert alle arresten die op zijn website worden geplaatst.

Ja

- met uitzondering van arresten in het kader van de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Beslissingen sinds

1990

2006

2017

Links

Hooggerechtshof

Raad van state

Hof van beroep van Athene

Administratief hof van beroep van Athene

Administratieve rechtbank van eerste aanleg van Athene

Rechtbank van eerste aanleg van Athene

Laatste update: 04/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.