Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften – titels

Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος) (Hof van cassatie voor civiele en strafzaken)

Andere gerechten

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften – titels

Nee

Ja (van 2008 tot en met 2011 alle arresten in strafzaken)

Nee

De arresten van het Hooggerechtshof in strafzaken worden sinds 2008 gerangschikt naar titel (volledige series tot 2011). Zo kunnen de arresten op titel worden gezocht. Arresten in civiele en strafzaken kunnen op publicatienummer worden gezocht.

Uitspraken van de Raad van State en arresten van het Administratief Hof van Beroep van Athene (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) kunnen alleen door rechters op titel worden gezocht.

Het Atheens Hof van Beroep (Εφετείο Αθηνών) publiceert geen civiele of strafrechtelijke arresten online. Civiele arresten, met name de nummers en samenvattingen, worden gepubliceerd op de betreffende administratieve websites, maar zijn niet gerangschikt. Ook de nummers en resultaten van strafrechtelijke arresten worden niet gepubliceerd.

Voorbeelden van opschriften-titels

Fraude, verkrachting, alimentatie-achterstand, omkoping

Formats

Raad van State en Hooggerechtshof

Andere gerechten

Document

Metagegevens

Document

Metagegevens

Welke andere formats worden gebruikt?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratieve rechtbanken)

Nee

(Andere gerechten)

HTML (administratieve rechtbanken)

Nee

(Andere gerechten)
Verdere procedures

Raad van State

Hooggerechtshof

Administratieve rechtbanken

Andere gerechten

Is informatie beschikbaar

over beroepsmogelijkheden?

Ja

Nee

Ja

Ja

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

Ja

Ja

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

Ja

- Nee

- Gerecht van eerste aanleg van Athene (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Ja (voor beroepen bij lagere rechtbanken)

over de onherroepelijkheid van een besluit?

Ja

Nee

- Administratief Hof van Beroep van Athene:
Ja, indien geen beroep werd aangetekend

Nee

over verdere procedures voor

een ander binnenlands gerecht (bijv. het constitutioneel hof)?

het Europese Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van rechterlijke uitspraken?

Ja

(persoonsgegevens – Wet nr. 2472/97, Advies nr. 2/2006 van de dienst voor bescherming van persoonsgegevens)

Nee

(indien voor administratief gebruik)

Raad van State en Hooggerechtshof

Andere gerechten

Is de volledige jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

- Raad van State: selectie

- Het Hooggerechtshof publiceert de volledige jurisprudentie voor strafrechtelijke en burgerlijke uitspraken, met uitzondering van uitspraken krachtens de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

- Administratief Hof van Beroep van Athene: selectie

Wanneer sprake is van selectie,

volgens welke criteria wordt dan geselecteerd?

Raad van State: belang van de zaak

- Administratief Hof van Beroep van Athene: belang van de zaak

Raad van State

Hooggerechtshof

Andere gerechten

Zijn rechterlijke uitspraken geanonimiseerd (namen verwijderd) beschikbaar op het internet?

Nee

Ja

Nee

Zo ja,

alle uitspraken?

Ja

- met uitzondering van uitspraken krachtens de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

uitspraken vanaf

2007

Gerelateerde links

Hooggerechtshof

Raad van State

Hof van Beroep van Athene

Administratief Hof van Beroep van Athene

Administratief gerecht van eerste aanleg van Athene

Gerecht van eerste aanleg van Athene

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.