Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Presentatie van beslissingen/opschriften-titels


Raad van state (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος) (hof van cassatie voor civiele en strafzaken)

Andere gerechten

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

(samenvattingen van arresten van de plenaire vergadering met de bijbehorende opschriften–titels worden sinds 2018 gepubliceerd)

Ja

(alle arresten in civiele en strafzaken, sinds 2006)

Ja

(samenvattingen van arresten van de belangrijkste administratieve gerechten staan op de website van de raad van state)

Bij het hooggerechtshof wordt sinds 2006 een klein percentage van de arresten in strafzaken gerangschikt op titel. De arresten kunnen dus op titel worden geraadpleegd. Arresten in civiele en strafzaken kunnen op publicatienummer worden geraadpleegd.

Het hof van beroep te Athene (Εφετείο Αθηνών) zet arresten in civiele en strafzaken niet online. Arresten in civiele zaken worden met nummers en samenvattingen op de desbetreffende administratieve websites geplaatst, maar zijn niet gerangschikt. Arresten in strafzaken worden niet weergegeven op nummer of resultaat.

Voorbeelden van opschriften-titels

Fraude, verkrachting, achterstallige alimentatie, omkoping.

Formats


Raad van state en hooggerechtshof

Andere gerechten

Document

Metagegevens

Document

Metagegevens

Welke andere formats worden gebruikt?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratieve gerechten)

Nee

(andere gerechten)

HTML (administratieve gerechten)

Nee

(andere gerechten)

Verdere procedures


Raad van state

Hooggerechtshof

Administratieve gerechten

Andere gerechten

Is informatie beschikbaar

over een eventueel beroep?

Ja

Ja

Ja

Ja

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

Ja

Ja

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

Ja

- Nee

- Rechtbank van eerste aanleg te Athene (Πρωτοδικείο Αθηνών): ja (voor beroep bij lagere rechtbanken)

over de onherroepelijkheid van een beslissing?

Ja

Ja

- Administratief hof van beroep te Athene: ja, indien er geen beroep werd aangetekend

Nee

over verdere procedures voor

een ander nationaal gerecht (bijv. het constitutioneel hof enz.)?

het Hof van Justitie van de Europese Unie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie


Op nationaal niveau?

Op het niveau van de gerechten?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

[persoonsgegevens - wet 4624/19 en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)]

Ja

[persoonsgegevens - wet 4624/19 en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)]


Raad van state en hooggerechtshof

Andere gerechten

Is de volledige jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

- Raad van state: ongeveer 80 % van alle beslissingen zijn reeds gepubliceerd. Alle beslissingen zullen geleidelijk worden gepubliceerd.

- Het hooggerechtshof publiceert alle arresten in civiele en strafzaken, met uitzondering van arresten in het kader van de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

- Administratieve gerechten: er wordt een selectie van rechterlijke beslissingen gepubliceerd.

Als er een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden er dan toegepast?

- Raad van state: belang van de zaak

- Administratief hof van beroep te Athene: belang van de zaak


Raad van state

Hooggerechtshof

Andere gerechten

Zijn rechterlijke beslissingen geanonimiseerd (namen verwijderd) beschikbaar op het internet?

Ja

Ja

Nee

Zo ja,

alle beslissingen?

De raad van state anonimiseert alle arresten die op zijn website worden geplaatst.

Ja

- met uitzondering van arresten in het kader van de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.


beslissingen sinds

1990

2006


Links

Hooggerechtshof

Raad van state

Hof van Beroep te Athene

Administratief hof van beroep te Athene

Administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene

Rechtbank van eerste aanleg te Athene

Laatste update: 09/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.