Nationale jurisprudentie

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Rechterlijke beslissingen worden online weergegeven op datum of op nummer.

Formats

Rechterlijke uitspraken zijn beschikbaar in pdf.

Gerechten

De website van het ministerie van Justitie bevat een rubriek over de Cour Constitutionnelle (grondwettelijk hof), die ook toegang verschaft tot een lijst van arresten van dat hof.

De website van de Cour administrative en het Tribunal Administratif (administratief hof en administratieve rechtbank) van Luxemburg bevat ook een gegevensbank met beslissingen van deze twee gerechten.

Op de website van de gerechtelijke administratie kan men de (anoniem gemaakte) beslissingen raadplegen van de Cour Constitutionnelle, de Cour de Cassation (hof van cassatie) en de administratieve gerechten.

Verdere procedures

Er is ook informatie beschikbaar over:

  • beroepsprocedures;
  • het stadium waarin een zaak verkeert (bv. aanhangig);
  • resultaten van beroepsprocedures;
  • de onherroepelijkheid van gedane uitspraken;
  • verdere procedures bij de Cour Constitutionnelle, de Cour Administrative en het Tribunal Administratif.

De rechtspraak van de Cour Supérieure de Justice (hooggerechtshof), de Cour Constitutionnelle en de Cour Administratif en het Tribunal Administratif is gepubliceerd op de juridische portal van Luxemburg en op de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Voorschriften voor publicatie

Grondwettelijke zaken moeten in het Journal officiel (“Mémorial”) worden gepubliceerd.

Links

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Ministerie van Justitie

Juridische portal van Luxemburg

Laatste update: 19/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.