Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

De gerechtelijke beslissingen worden online weergegeven op datum of op nummer.

Formats

De rechterlijke uitspraken zijn beschikbaar in Word of pdf.

Gerechten

De website van het Ministerie van Justitie voorziet in een rubriek over de Cour Constitutionnelle (Grondwettelijk Hof), die ook toegang verschaft tot een lijst van beslissingen van dit gerecht.

De website van de Cour administrative en het Tribunal Administratif (Administratief Hof en Administratieve Rechtbank) van Luxemburg bevat ook een gegevensbank met beslissingen van deze twee gerechten.

Op de website van de gerechtelijke administratie kan men de (anoniem gemaakte) strafvonnissen raadplegen van de Cour Constitutionnelle, de Cour de Cassation (Hof van Cassatie) en de administratieve rechtbanken.

Verdere procedures

Er is informatie beschikbaar over:

  • beroepsprocedures;
  • het stadium waarin een zaak verkeert (bv. aanhangig);
  • resultaten van beroepsprocedures;
  • de onherroepelijkheid van gedane uitspraken;
  • verdere procedures bij de Cour Constitutionnelle, de Cour Administrative en het Tribunal Administratif.

De rechtspraak van de Cour Supérieure de Justice (Hooggerechtshof), de Cour Constitutionnelle en de Cour Administratif en het Tribunal Administratif is gepubliceerd op de juridische portal van Luxemburg, op de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Voorschriften voor publicatie

Grondwettelijke zaken moeten in het Journal officiel ("Mémorial") gepubliceerd worden.

Links

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Ministerie van Justitie

Juridische portal van Luxemburg

Laatste update: 10/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.