Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

 • Constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny)
 • Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) (de uitspraken van vier kamers):
  • de strafkamer,
  • de burgerlijke kamer,
  • de kamer voor arbeiszaken, sociale zekerheid en overheidszaken
  • de militaire kamer

Nee


Voorbeeld van opschriften-titels

Constitutioneel hof – Gemeenschapssubsidie voor de activiteiten van een niet-publieke kleuterschool.

Toelichting

Het arrest van 2008-12-18, nummer K 19/07

Type gerechtelijke beslissing (vonnis/beschikking/…) datum en dossiernummer van de zaak.

Gemeenschapssubsidie voor de activiteiten van een niet-publieke kleuterschool.

Titel

Z.U. 2008 / 10A / 182

Gepubliceerd in de officiële verzameling van rechtspraak van het constitutioneel hof, uitgegeven door het Bureau van het constitutioneel hof.

Dz. U. 2008.235.1618 van 2008-12-30

Gepubliceerd in het publicatieblad

Koppelingen naar de uitspraak (Word- en pdf-bestand)


Administratief Hooggerechtshof

2009-04-07

De uitspraak is onherroepelijk

Ontvangstdatum

2007-09-10

Naam rechtbank

Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny)

Namen rechters

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbool met omschrijving:

6110 BTW

Trefwoorden:

Procedure van belastingheffing

BTW

Andere, verwante zaken:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Tegen:

Directeur van de belastingkamer

Inhoud

De beslissing waartegen beroep was aangetekend is vernietigd en de zaak is ter herbeoordeling verwezen naar de administratieve rechtbank van het betreffende district.

Verwijzing naar de wet:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 lid 1, art. 108 lid 2, punt 2 onder a, art. 116 lid 1, art. 118 lid 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Wet van 29 augustus 1997 inzake de procedure van belastingheffing (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 lid 4, art. 145 lid 1 punt 1 onder c, art. 151
Wet van 30 augustus 2002 inzake de procedure van administratieve rechtbanken (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.
Verordening van de president van de Republiek Polen van 24 oktober 1934 inzake de opbouw van een procedure (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formats

 • Constitutioneel hof Tribunal (Trybunał Konstytucyjny) - doc, pdf
 • Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) - html
 • Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) - pdf
 • Administratief Hooggerechtshof - html

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

– Is er informatie beschikbaar over het beroep?

Ja, bij het constitutioneel hof

Alle uitspraken van hogere rechtbanken zijn het resultaat van een beroep.

Gegevens niet beschikbaar

– Is de zaak nog steeds aanhangig?

Ja, bij het constitutioneel hof

Afhankelijk van de inhoud van de uitspraak zal er beroep worden aangetekend bij een hogere rechtbank.

Gegevens niet beschikbaar

– De resultaten van aangetekend beroep?

Ja

Gegevens niet beschikbaar

– Is de beslissing onherroepelijk?

Ja, bij het constitutioneel hof

Ja, indien de zaak was ingesteld bij het Administratief Hooggerechtshof

De beslissing zal genomen worden aan de hand van de inhoud van de uitspraak.

Gegevens niet beschikbaar

Waren er al eerdere procedures ingesteld bij een andere interne rechtbank:

– Constitutioneel hof?

– Een externe rechtbank:

– het Europese Hof van Justitie?

– het Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Gegevens niet beschikbaar


Er zijn regionale administratieve rechtbanken (eerste aanleg) en er is een Administratief Hooggerechtshof (tweede aanleg) waarvan de uitspraken beschikbaar zijn op de website. Er is ook een koppeling tussen de verband houdende uitspraken.

Voorschriften voor publicatie

Er zijn bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie in Polen. Deze gelden voor:

 • Het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny), waarvan de volledige jurisprudentie wordt gepubliceerd
 • Het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny), waarvan de volledige jurisprudentie wordt gepubliceerd
 • Het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy), waarvan slechts een selectie van de jurisprudentie wordt gepubliceerd

De verantwoordelijkheden van het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) ten aanzien van publicatie worden omschreven in artikel 7 van de Wet inzake het hooggerechtshof (23 november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Volgens het instructieboek van het hooggerechtshof zijn de perswoordvoerder en de assistenten van de rechter verantwoordelijk voor de publicatiedienst.

Artikel 190 van de Poolse grondwet voorziet in de publicatie van de jurisprudentie van het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny).

Een volledige versie van een uitspraak wordt zodra de rechters de motivering hebben ondertekend, op de website gepubliceerd.

Artikel 42 van de Wet inzake de organisatie van de administratieve rechtbanken (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) legt ook de president van het Administratief Hooggerechtshof (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) een publicatieverplichting op. In de Verordening van de president van het Administratief Hooggerechtshof zijn nadere voorschriften opgenomen, waaronder de vereiste een centraal gegevensbestand aan te leggen met uitspraken en informatie over zaken bij administratieve rechtbanken, en het verschaffen van toegang tot deze uitspraken op de website.

Laatste update: 10/12/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.