Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Rechtspraak online

Roemeense rechtspraak is beschikbaar op de website van het Hoge Hof van cassatie en justitie.

Opmaak van uitspraken / Titels

Op de website van het Hoge Hof van cassatie en justitie worden twee soorten uitspraken gepubliceerd:

1. Samenvatting van uitspraken met opschrift/titel. Het sjabloon bevat de volgende informatie:

 • trefwoorden;
 • overzicht van rechtsgebieden;
 • alfabetische index;
 • in de uitspraak toegepaste wetgeving (jaar en nummer van de wet, artikelen);
 • samenvatting van de uitspraak (persoonlijke gegevens zijn niet beschikbaar: namen en persoonlijke gegevens van de partijen worden niet weergegeven en de namen van de rechters worden niet vermeld).

2. Geanonimiseerde uitspraken zonder titel (in plaats van een samenvatting van een uitspraak). Zoekinterface, opzoeken met behulp van zeven criteria:

 • afzonderlijke trefwoorden;
 • uitdrukking;
 • sector;
 • nummer van de uitspraak;
 • jaar van de uitspraak;
 • nummer van de zaak;
 • jaar van de zaak.

Titels in de sector Civiel recht

Hieronder vindt u een voorbeeld van een titel uit de Sector Civiel recht:

 • Intrekking van rechten op merken. Berekening van de periode van vijf jaar waarin het merkenrecht niet mag worden gebruikt. Bezwaar tegen het voortijdige karakter van deze handeling.
 • Inhoudsopgave per gebied: civiel recht. Intellectuele-eigendomsrecht. Merkenrecht.
 • Alfabetische index: intrekking van rechten op merken.
 • Termijn voor de intrekking.
 • Voortijdige intrekking.
 • Wet nr. 84/1998: artikel 45, lid 1, onder a).

Titels in de sector Strafrecht

Hieronder vindt u een titel uit de sector Strafrecht:

 • Bevoegdheid van het Hoge Hof van cassatie en justitie. Bevoegdheid op basis van de status van de persoon. Bevoegdheid in geval van een wijziging in de status van de verdachte.
 • Inhoudsopgave per gebied: strafprocesrecht. Algemeen deel. Bevoegdheid. Bevoegdheid op basis van het voorwerp van de zaak en de status van de persoon
 • Alfabetische index: strafprocesrecht.
 • Bevoegdheid van het Hoge Hof van cassatie en justitie.
 • Bevoegdheid in geval van een wijziging in de status van de verdachte.
 • Wetboek van strafprocesrecht, artikel 29, lid 1, en artikel 40.

Titels op het portaal van de rechtbanken

Hieronder vindt u een titel die is gepubliceerd op het Roemeense portaal van de rechtbanken:

 • Titel: voorlopige hechtenis. Rechtmatige beëindiging van de voorlopige hechtenis van de verdachte.
 • Type zaak: uitspraak
 • Zaaknummer: 55
 • Datum zaak: 1.7.2004
 • Verwant gebied: strafrechtelijke en civiele procedure (beroep, bevoegdheid enz.)
 • Instantie (specifieke rechtbank): Hof van Beroep van Alba Iulia – sector Strafrecht

Indelingen

Documenten die worden verstrekt door het Hoge Hof van cassatie en justitie en andere rechtbanken zijn beschikbaar in HTML-formaat.

Betrokken rechtbanken

De betrokken rechtbanken omvatten het Hoge Hof van cassatie en justitie en gewone rechtbanken.

Verdere procedures


Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar over: een eventueel beroep?

-

Ja

aanhangige zaken?

-

Ja

het resultaat van een eventueel beroep?

-

Indirect. Hiervoor moet worden gezocht op de zaak waarbij de soort procedure moet zijn ingesteld op "beroep".

de onherroepelijkheid van de uitspraak?

Is er informatie beschikbaar over de onherroepelijkheid van de uitspraken van het Hoge Hof van cassatie en justitie?

Ja

verdere procedures voor:

andere nationale rechtbanken (Constitutioneel Hof enz.)?

het Hof van Justitie van de Europese Unie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

-

Ja

In geval van normale rechtbanken is er informatie over de zaak beschikbaar op het portaal van de rechtbanken, waar wordt verwezen naar zaken (dossiers): fase van de procedure (bodemprocedure, beroep enz.), partijen, zittingen, ingestelde beroepen en gepubliceerde dagvaardingen (dit is een nieuwe functie). Toegang tot een zaak via de algemene zoekmachine op het portaal van de rechtbanken (ook dat is een nieuwe functie). De gepubliceerde samenvattingen van uitspraken kunnen informatie bevatten betreffende de onherroepelijkheid van de uitspraak en verdere procedures voor andere nationale rechtbanken (Constitutioneel Hof).

Voorschriften voor publicatie

Hoog Hof van cassatie en justitie

Gelet op het belang en de specifieke aard van deze zaken en de desbetreffende uitspraken, wordt slechts een selectie uit de rechtspraak van het Roemeense Hoge Hof van cassatie en justitie gepubliceerd.

De publicaties van het Hoge Hof van cassatie en justitie worden maandelijks bijgewerkt en gaan terug tot 2002.

Overige Roemeense rechtbanken

Voor overige Roemeense rechtbanken wordt slechts een selectie van de uitspraken gepubliceerd, op basis van het belang en het bijzondere karakter van de betrokken zaak. Deze keuze wordt door elke rechtbank zelf gemaakt.

De publicaties van overige Roemeense rechtbanken worden maandelijks bijgewerkt en gaan terug tot 2004.

Laatste update: 04/11/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.