Nationale jurisprudentie

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Zweedse rechtspraak, alsook een beschrijving van de meest relevante jurisprudentiedatabanken.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

Ja


De titels hebben de vorm van een of meer zinnen die de kern van de zaak beschrijven.

Voorbeeld van opschriften-titels

“Zaak met betrekking tot kopers van onroerend goed die gebreken aan het object melden binnen een redelijke tijd nadat ze het gebrek hebben opgemerkt of hadden moeten opmerken.”

Formats

Jurisprudentie is in html-format beschikbaar.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

over een eventueel beroep?

Nee

Nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Nee

over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

over verdere procedures voor         

    een andere binnenlandse rechtbank (constitutioneel hof, …)?

    het Europees Hof van Justitie?

    het Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee


Het systeem bevat alleen uitspraken die rechtskracht hebben gekregen.

Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

Ja


Er is een besluit van de regering van kracht waarin onder andere wordt bepaald hoe persoonlijke gegevens in de jurisprudentiedatabank moeten worden gepubliceerd.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

alleen een selectie

alleen een selectie


In hetzelfde besluit wordt tevens bepaald dat de rechtbank zelf beslist welke uitspraken als leidend moeten worden beschouwd en in de databank moeten worden opgenomen.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Zijn rechterlijke uitspraken in anonieme vorm beschikbaar op internet?

Ja

Ja

Zo ja,

alle uitspraken?

Ja

Ja


Laatste update: 05/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.