Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Bułgaria

W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa bułgarskiego oraz opis odnośnych baz danych i łącza do nich. Najwyższy Sąd Administracyjny (SAC) sprawuje nadrzędny nadzór nad skrupulatnym i sprawiedliwym stosowaniem przepisów w sądownictwie administracyjnym. Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatruje skargi i odwołania od aktów Rady Ministrów, premiera, wicepremierów, ministrów, szefów innych instytucji bezpośrednio podlegających Radzie Ministrów, od aktów Najwyższej Rady Sądownictwa, Narodowego Banku Bułgarskiego, od aktów gubernatorów okręgów i od innych aktów ustanowionych prawem. Sąd wydaje decyzje w sprawie sporów dotyczących zgodności z prawem delegowanych instrumentów ustawodawczych. Jako instancja kasacyjna analizuje decyzje sądów w sprawach administracyjnych i rozpatruje wnioski o cofnięcie wydanych już decyzji sądów w takich sprawach. Najwyższy Sąd Kasacyjny (VKS) stanowi najwyższą instancję w sprawach karnych, handlowych i cywilnych. Sprawuje jurysdykcję na całym terytorium Republiki Bułgarii. Wymiar sprawiedliwości składa się z Najwyższego Sądu Kasacyjnego, Najwyższego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów rejonowych, sądów wojskowych i sądów regionalnych. Wyroki i orzeczenia przechowywane są w informacyjnych bazach danych odpowiednich sądów, tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Autor treści:
Bułgaria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Najwyższy Sąd Administracyjny ma swoją stronę internetową od początku 2002 roku. Strona została utworzona po to, by spełnić potrzeby osób fizycznych, osób prawnych i organów administracyjnych wymagających łatwego dostępu do informacji na temat sądowniczej działalności sądu.

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu. Dostęp do bazy danych jest możliwy po zarejestrowaniu się; rejestracja jest standardowa bezpłatna (nazwa użytkownika i hasło).

Najwyższy Sąd Kasacyjny ma stronę internetową z bezpośrednim dostępem do informacyjnej bazy danych tego sądu.

Sposób przedstawienia orzeczeń / Nagłówki

Najwyższy Sąd Administracyjny

Brak jest tytułu lub nagłówka sekcji przedstawiającej orzeczenia i inny rodzaj działalności Najwyższego Sądu Administracyjnego na stronie internetowej.  Akty są oznaczone numerem, datą wydania i numerem sprawy, do której się odnoszą, np.:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Wyroki są wydawane w formie papierowej i są publikowane w biuletynie, roczniku i na stronie internetowej Najwyższego Sądu Kasacyjnego Republiki Bułgarii.

Opcje przeszukiwania są następujące: wg daty w sądzie i nazwisk stron w sprawie; wg numeru sprawy zgodnie z zapisem w rejestrze Najwyższego Sądu Kasacyjnego; wg numeru sprawy prowadzonej w oddziale Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Kompletne wersje wyroków (z usuniętymi danymi osobowymi) wydanych po 1 października 2008 r. są dostępne poprzez łącze u dołu strony z wynikami wyszukiwania.

Wiadomości i komunikaty prasowe wydawane przez Najwyższy Sąd Kasacyjny Republiki Bułgarii są zamieszczane regularnie w sekcji biura prasowego strony internetowej sądu. Wyroki w sprawach budzących duże zainteresowanie opinii publicznej są zamieszczane w tej sekcji oraz w bazie danych Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Formaty

Najwyższy Sąd Administracyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu w formacie HTML.

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu w formacie PDF.

Przedmiotowe sądy

Dalsze postępowanie

sądy najwyższe - Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny

inne sądy

Czy jest dostępna informacja:

  • na temat odwołania?

Tak

Tak

  • czy sprawa jest w toku?

Tak

Tak

  • na temat skutków apelacji?

Tak

Tak

  • na temat nieodwołalności orzeczenia?

Tak

Tak

  • na temat dalszego postępowania przed:      

  innym sądem krajowym (Trybunał Konstytucyjny…)?

  europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy są wiążące zasady dotyczące publikowania orzecznictwa

Tak – art. 64, ust. 1 ustawy o systemie sądownictwa

Tak


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko część?

Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny – pełne orzecznictwo

pełne orzecznictwo/wyłącznie część

Jeśli publikuje się wyłącznie część, jakie stosuje się kryteria?

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.