Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Baza danych Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji

Baza danych „SuPra” zawiera wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske), począwszy od dnia 1 stycznia 1990 r. Poza orzeczeniami Sądu Najwyższego wspomniana baza danych zawiera również najistotniejsze orzeczenia innych sądów Republiki Chorwacji.

Nowsza baza orzecznictwa, zwana „SupraNova”, zawiera orzeczenia sądów rejonowych (općinski sudovi), sądów okręgowych (županijski sudovi), sądów gospodarczych (trgovački sudovi), Apelacyjnego Sądu Gospodarczego (Visoki trgovački sud), Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń (Visoki prekršajni sud) oraz Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

W odniesieniu do każdego orzeczenia można znaleźć następujące informacje: nazwę sądu, który wydał orzeczenie, nazwę wydziału sądu, rodzaj sprawy, datę wydania i publikacji orzeczenia oraz pełny tekst orzeczenia w formatach .doc, .pdf i .html. Jeżeli chodzi o orzeczenia wydane po 1 stycznia 2004 r., można uzyskać dostęp nie tylko do pełnego tekstu, ale również do stosownych informacji indeksowych.

W przypadku szczególnie istotnych i interesujących orzeczeń w bazie danych publikuje się również stanowiska prawne (sentence).

Pełny tekst orzeczenia publikowany w bazie danych różni się od oryginalnego tekstu orzeczenia z uwagi na konieczność ochrony prywatności stron postępowania. Aby zapewnić ochronę, usuwa się wszystkie informacje dotyczące tożsamości osób fizycznych i prawnych zgodnie z zasadami anonimizacji orzeczeń sądowych i wytycznymi dotyczącymi anonimizacji orzeczeń sądowych ustalonymi przez Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi publikacji orzeczeń sądowych:

  1. sądy same ustalają, które orzeczenia są na tyle istotne, aby udostępnić je publicznie;
  2. orzeczenia sądów niższej instancji, do których odniósł się Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji, podlegają obowiązkowi publikacji zgodnie z art. 396a kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku).

W Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) funkcjonują obecnie dwa wydziały (Wydział ds. Emerytur, Osób Niepełnosprawnych i Zdrowia oraz Wydział ds. Finansowych, Prawa Pracy i Prawa Rzeczowego) oraz Rada ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych.

Służba ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa każdego z tych wydziałów, we współpracy z przewodniczącym wydziału, co miesiąc przeprowadza selekcję odpowiednich orzeczeń, które wybrano w wyniku pracy tych wydziałów. Pod koniec roku przewodniczący wydziałów i Służby ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa organizują posiedzenie, na którym wybierają najistotniejsze orzeczenia wydane przez sąd w danym roku, które są następnie opracowywane w celu ich publikacji w biuletynie wydawanym co roku przez Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji.

Stanowiska prawne określone w orzeczeniach zawartych w biuletynie są również publikowane w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Wszystkie decyzje Rady ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych są publikowane na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Ostatnia aktualizacja: 04/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.