Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Anglia i Walia

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Anglii i Walii. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.

Autor treści:
Anglia i Walia

Orzecznictwo dostępne w Anglii i Walii

Znaczna część orzeczeń sądowych z obszaru Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) jest udostępniana publicznie.

Udostępnia się całe orzecznictwo Sądu Najwyższego (Supreme Court) oraz wszystkie istotne wyroki Sądu Apelacyjnego rozstrzygającego sprawy cywilne (Civil Court of Appeal). Publikowane są wszystkie wyroki Sądu Administracyjnego (Administrative Court) oraz wybrane wyroki Wysokiego Trybunału (High Court), gdy dotyczą one spraw szczególnie istotnych ze względów prawnych lub z uwagi na interes publiczny. Wyroki Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego (Criminal Division of the Court of Appeal) są publikowane, jeżeli mają znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny. Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych lub niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych. Orzecznictwo Trybunału Pierwszej Instancji (First-tier Tribunal) oraz Wyższego Trybunału (Upper Tribunal) jest publikowane, gdy ma znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny.

Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku. W przypadku gdy wyrok jest sporządzony na piśmie, zwykle publikuje się go w tym samym dniu.

Prawnicze bazy danych

Archiwum: wyroki Izby Lordów: Izba Lordów (House of Lords) działała jako brytyjski sąd apelacyjny najwyższej instancji do 30 lipca 2009 r. Wszystkie wyroki Izby Lordów począwszy od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.

Archiwum Parlamentu: Wyroki Izby Lordów wydane przed 1996 r. są udostępniane za pośrednictwem archiwum Parlamentu. W archiwum przechowuje się akta spraw apelacyjnych oraz inne dokumenty Izby Lordów pochodzące ze spraw, w których występowała ona w charakterze organu sądowniczego, począwszy do 1621 r.

Strona internetowa Sądu Najwyższego. Począwszy od 1 października 2009 r. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom) jest właściwy do rozstrzygania zagadnień prawnych we wszystkich sprawach cywilnych w Zjednoczonym Królestwie oraz we wszystkich sprawach karnych w Anglii i Walii oraz Północnej Irlandii. Wszystkie wyroki są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) to organizacja nienastawiona na zysk, która została utworzona w 1865 r. Zajmuje się ona publikowaniem orzecznictwa sądów wyższej instancji i sądów apelacyjnych w Anglii i Walii. Większość usług jest świadczona za opłatą, ale organizacja ta przygotowuje również bezpłatny biuletyn WLR Daily, który zawiera streszczenia wyroków publikowane w ciągu 24 godzin od ich wydania oraz bezpłatne narzędzie służące do wyszukiwania orzeczeń.

Baza danych BAILII (British and Irish Legal Information Institute) zapewnia bezpłatny dostęp online do bogatego zbioru brytyjskiego i irlandzkiego ustawodawstwa, w tym orzecznictwa. Narzędzie do wyszukiwania umożliwia użytkownikom wyszukiwanie spraw w konkretnym sądzie lub w wielu okręgach sądowych.

Za pośrednictwem Open Law Project, BAILII wybiera również najważniejsze wydane orzeczenia oraz udostępnia je bezpłatnie w internecie, aby wspierać edukację prawniczą.

BAILII rozpoczęło ostatnio współpracę z ICLR i obecnie udostępnia streszczenia wyroków ICLR (jeżeli istnieją), przy czym proponuje również możliwość zakupienia biuletynu orzecznictwa ICLR w formacie PDF.

Za pośrednictwem strony internetowej BAILII można uzyskać dostęp do następujących zbiorów orzecznictwa:

Angielskie biuletyny (od 1220 r. do 1873 r.) są udostępniane na stronie CommonLII.http://www.bailii.org/databases.html#ew

Trybunały

Strona internetowa BAILLII zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

Powiązane strony

BAILLII Izba Lordów Strona internetowa Sądu Najwyższego ICLR

Ostatnia aktualizacja: 09/10/2014

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.