Orzecznictwo krajowe

Niemcy

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Władzę sądowniczą sprawują sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, sądów federalnych i sądów 16 krajów związkowych (Länder) (por. art. 92 ustawy zasadniczej).

Bazy orzecznictwa online

Od 2010 r. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów publikuje wybór orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, najwyższych sądów federalnych i Federalnego Sądu Patentowego w portalu Rechtsprechung im Internet. Informacje te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

Oprócz tego Federalny Trybunał Konstytucyjny i sądy federalne udostępniają swoje orzeczenia na własnych stronach internetowych. Dostęp w celach niekomercyjnych jest bezpłatny. Na stronach tych publikowane są również komunikaty prasowe na temat istotnych spraw w toku i ich rozstrzygnięć.

Ponieważ Republika Federalna Niemiec jest państwem federalnym, kraje związkowe same odpowiadają za publikację orzeczeń swoich sądów. Linki do odpowiednich stron internetowych poszczególnych krajów związkowych można znaleźć w portalu wymiaru sprawiedliwości Justizportal des Bundes und der Länder.

Powiązane strony

Orzecznictwo w internecie

Federalny Trybunał Konstytucyjny

Federalny Trybunał Sprawiedliwości

Federalny Sąd Administracyjny

Federalny Trybunał Finansowy

Federalny Sąd Pracy

Federalny Sąd ds. Socjalnych

Federalny Sąd Patentowy

Justizportal des Bundes und der Länder

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.