Orzecznictwo krajowe

Grecja

Autor treści:
Grecja

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Sąd Najwyższy (Άρειος Πάγος) (sąd kasacyjny w sprawach cywilnych i karnych)

Pozostałe sądy

Orzecznictwo z tytułami

Tak

(streszczenia wyroków z posiedzeń plenarnych z nagłówkami publikowane od 2018 r.)

Tak

(wszystkie wyroki w sprawach karnych i cywilnych od 2006 r.)

Tak

(streszczenia wyroków największych sądów administracyjnych są publikowane na stronie Rady Stanu)

(orzecznictwo można wyszukiwać na stronie internetowej Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Apelacyjnego w Pireusie).

Przykładowe tytuły

Testamenty, Pojazdy silnikowe, Zatrudnienie, Odszkodowanie, Apelacje

Formaty

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

Dalsze postępowanie

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Sądy administracyjne

Pozostałe sądy

Czy są dostępne informacje dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

Tak

Sąd Pierwszej Instancji i Sąd Apelacyjny w Pireusie

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: tak, jeżeli nie złożono środka odwoławczego

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

- Rada Stanu: opublikowano już około 80% wszystkich wyroków. Wszystkie wyroki zostaną stopniowo opublikowane.

Sąd Najwyższy publikuje pełne orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego.

- sądy administracyjne: wybór

- Sąd Pierwszej Instancji i Sąd Apelacyjny w Pireusie

wybór

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

- Rada Stanu: waga sprawy

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: waga sprawy

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy orzecznictwo sądów jest zamieszczane w internecie w formie zanonimizowanej (po usunięciu danych osobowych)?

Tak

Tak

Tak

Jeżeli tak, to czy wszystkie orzeczenia?

Rada Stanu anonimizuje wszystkie orzeczenia publikowane na jej stronach

Tak

- z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

Orzeczenia od

1990 r.

2006 r.

2017 r.

Powiązane strony

Sąd Najwyższy

Rada Stanu

Sąd Apelacyjny w Atenach

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach

Administracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Ostatnia aktualizacja: 14/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.