Orzecznictwo krajowe

Litwa

Autor treści:
Litwa

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób zamieszczania orzeczeń / Tytuły

Po zakończeniu wyszukiwania wyniki są przedstawione w następujący sposób:

Nr

Sąd

Rok

Rodzaj sprawy

Sygnatura sprawy

Sędzia

Data orzeczenia

Wynik rozprawy

cywilna, karna lub administracyjna

Imię i nazwisko oraz kod

Łącze do pliku zawierającego orzeczenie w formacie DOC


Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następującym formacie:

*.doc

Sądy, których orzeczenia są udostępniane

W bazie danych zamieszczane są orzeczenia następujących sądów:

 1. Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas);
 2. Sąd Apelacyjny (Apeliacinis teismas);
 3. Sąd Rejonowy w Wilnie (Vilniaus apygardos teismas);
 4. Sąd Rejonowy w Kownie (Kauno apygardos teismas);
 5. Sąd Rejonowy w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos teismas);
 6. Sąd Rejonowy w Poniewieżu (Panevėžio apygardos teismas);
 7. Sąd Rejonowy w Szawlach (Šiaulių apygardos teismas);
 8. Najwyższy Sąd Administracyjny (Vyriausiasis administracinis teismas);
 9. Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie (Vilniaus apygardos administracinis teismas);
 10. Okręgowy Sąd Administracyjny w Kownie (Kauno apygardos administracinis teismas);
 11. Okręgowy Sąd Administracyjny w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos administracinis teismas);
 12. Okręgowy Sąd Administracyjny w Szawlach (Šiaulių apygardos administracinis teismas);
 13. Okręgowy Sąd Administracyjny w Poniewieżu (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.